Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
article printer email
Objektif 
Memastikan Kementerian dan Jabatan / Bahagian mempunyai struktur organisasi yang mantap dan dapat melaksanakan fungsi dengan cekap dan berkesan.
 • Membangunkan sumber manusia yang cemerlang melalui program latihan yang terancang.
 • Mewujudkan hubungan yang hormoni antara pihak pengurusan dan pekerja.
 • Meningkatkan displin dan integriti di kalangan warga KeTTHA secara berterusan.
 • Memastikan semua urusan perkhidmatan dilaksanakan secara teratur bagi menjaga kebajikan kakitangan.

Unit 
Unit Pembangunan Sumber Manusia
 • Merancang dan menyelaras aktiviti latihan dalam dan luar negara
 • Merancang, melaksana dan memantau Pelan Operasi latihan, TNA.
 • Membangun kurikulum latihan.
 • Mengendali dan menyelaras urusan penilaian kompetensi.
 • Menguruskan Peperiksaan Perkhidmatan Awam.
 • Mengendali Kursus Induksi Umum/Khusus.
 • Urusetia Jawatankuasa Latihan.
 • Melaksanakan urusan APC/Mithali.
 • Taklimat kepada pegawai baru.
Unit Perancangan Tenaga Manusia, Pembangunan Organisasi
 • Mengurus keperluan penstrukturan semula organisasi.
 • Mengurus keperluan perjawatan Kementerian.
 • Mengemaskini data perjawatan.
 • Melaksanakan urusan LNPT.
 • Melaksana aktiviti naziran.
 • Melaksanakan urusan tatatertib. 
 • Melaksanakan urusan perisytiharan harta.
 • Mengurus Pelantikan Anggota ST, SPAN dan SEDA Malaysia
 • Menguruskan Terma dan Saraan untuk Anggota/Pekerja ST, SPAN dan SEDA Malaysia
 • Mengurus pencalonan Anugerah Darjah Kebesaran/Bintang/Pingat.
 • Menguruskan kelulusan lawatan persendirian luar negara
Unit Pengurusan Sumber Manusia
 • Mengurus pengambilan, pengisian jawatan, penempatan dan pertukaran pegawai.
 • Mengurus urusan tanggung kerja.
 • Mengurus urusan hal ehwal perkhidmatan.
 • Mengurus urusan pekerja/pegawai kontrak.
 • Mengurus urusan tanggung kerja, pemangkuan dan kenaikan pangkat.
 • Menguruskan persaraan.    
 • Melaksanakan urusan cuti.
 • Mengurus pusingan kerja.
 • Menguruskan elaun dan kemudahan perkhidmatan pegawai
 • Menguruskan landasan kerjaya pegawai/pelan penggantian
 • Merancang, melaksana, memantau pelaksanaan Pelan Strategik Sumber Manusia
 • Urus setia mesyuarat PPSM.
Unit HRMIS
 • Melaksanakan dan menguruskan Modul/Sub Modul HRMIS
 • Melaksanakan Program Promosi dan latihan berterusan
 • Mengurusetiakan Jawatankuasa Pelaksanaan, Jawatankuasa Pemandu dan Pasukan Teras
 • One Stop Centre bagi urusan HRMIS
 • Melaksanakan naziran data HRMIS
 • Memantau pencapaian Modul/Sub Modul yang dijadikan KPI
Unit Psikologi
 •  Merancang, mengurus dan memantau pelaksanaan program pendidikan psikologi
 •  Merancang, mengurus dan memantau pelaksanaan program kaunseling
 •  Menguruskan pegawai berprestasi rendah dan bermasalah
 •  Melaksanakan program pementoran
 •  Mewujud dan menyelia Ahli Rakan Pembimbing Perkhidmatan Awam (AKRAB)
 •  Mengurus pelaksanaan Audit Nilai 
Kongsi Halaman Ini :
Sorotan Penting
image MAJLIS MESRA AIDILFITRI KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI, SAINS, PERUBAHAN IKLIM & ALAM SEKITAR Selanjutnya
image 600 Warga KeTTHA Hadir Majlis Amanat Bersama Ketua Setiausaha Negara Selanjutnya
noimage Projek Pembinaan Loji Rawatan Serantau dan Rangkaian Paip Pembetungan Kuantan Selanjutnya
 
Pengguna Atas Talian : onlineonline
Statistik Pelawat : totaltotaltotaltotaltotaltotaltotal