Bahagian Akaun
article printer email
Objektif
 • Membantu pengurusan atasan membuat keputusan bagi menambahbaik prestasi Kementerian melalui penggunaan sumber kewangan secara optimum. 
 • Memastikan ketepatan maklumat kewangan Kementerian dan seterusnya meningkatkan integriti maklumat Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan. 
 • Memastikan Penyata Kewangan Kementerian disediakan dengan betul dan tepat dengan mengaplikasikan Malaysian Public Sector Accounting Standards (MPSAS). 
 • Mempertingkatkan akauntabiliti dan ketelusan pengurusan perakaunan dan kewangan Kerajaan Persekutuan. 
 • Memberikan perkhidmatan perakaunan dan kewangan, perundingan serta khidmat nasihat yang berkualiti dan memuaskan hati pelanggan. 
 • Memastikan bayaran dan hasil diperakaunankan dengan tepat dan mematuhi peraturan kewangan yang berkuatkuasa 
 • Mengurangkan risiko penyelewengan dan kehilangan wang awam.

Fungsi
 • Menyedia maklumat dan laporan serta menasihati pengurusan atasan dalam membuat keputusan bagi :
  • Perakaunan
   • Menyediakan maklumat kos untuk menilai program Kementerian dalam pelaksanaan Outcome Based Budgeting (OBB) dan lain-lain keperluan pengurusan.
   • Membuat analisa Perakaunan Kos untuk keperluan pemantauan pengurusan.
  • Analisa
   • Menganalisa maklumat kewangan, menyediakan laporan dan menasihati pengurusan atasan membuat keputusan.
  • Perakaunan Sumber
   • Menyedia dan menganalisa maklumat aset, liabiliti dan komitmen lain Kementerian bagi tujuan perancangan kewangan.
 • Memberi khidmat nasihat pengurusan perakaunan dan kewangan serta sistem perakaunan.
  • Khidmat Nasihat/Perundingan
  • Pakar Rujuk Perakaunan Akruan
  • Latihan Perakaunan Akruan
 • Memantau pengurusan perakaunan dan kewangan di Kementerian meliputi :
  • Pemantauan Bayaran Aset dan Amanah
  • Pemantauan Terimaan
 • Memastikan maklumat perakauanan seperti di bawah disediakan dengan tepat dan mengikut tempoh masa yang telah ditetapkan.
  • Bayaran dan Terimaan
  • Amanah, Dana dan Pelaporan
  • Perakaunan
 
Kongsi Halaman Ini :
Sorotan Penting
image 600 Warga KeTTHA Hadir Majlis Amanat Bersama Ketua Setiausaha Negara Selanjutnya
noimage Projek Pembinaan Loji Rawatan Serantau dan Rangkaian Paip Pembetungan Kuantan Selanjutnya
image Pelancaran Pusat Informasi Awam (PIC) Projek Pembentungan Langat Selanjutnya
image KSU KeTTHA Rasmi McDonald’s Setia Alam Selanjutnya
 
Pengguna Atas Talian : onlineonline
Statistik Pelawat : totaltotaltotaltotaltotaltotaltotal