Kerjasama Pintar
article printer email

Kerjasama Pintar merupakan salah satu daripada strategi di dalam memperkukuhkan agenda Teknologi Hijau Negara. Kerjasama pintar ini merangkumi, kerjasama pintar di peringkat Negara, Negeri, Kerajaan Tempatan hinggalah ke peringkat Antarabangsa.

a)    Pekerjaan Hijau (Green Jobs)

Kementerian telah bekerjasama dengan Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK), Kementerian Sumber Manusia (KSM) untuk membangunkan Occupational Analysis (OA) dan National Competency Standard (NCS) dalam bidang Teknologi Hijau. Dokumen-dokumen OA dan NCS tersebut telahpun diluluskan oleh KSM pada tahun 2010. Occupational Analysis (OA) merupakan proses sistematik untuk mengumpul maklumat mengenai tugas-tugas yang penting dalam sesuatu pekerjaan. Bagi NCS pula, tujuan NCS dibangunkan adalah untuk menyenaraikan kompentensi generik sesuatu pekerjaan yang perlu dicapai untuk dijadikan pekerjaan hijau. Sektor Teknologi Hijau juga atas inisiatifnya sendiri telah berhubung dengan pihak International Labour Organization (ILO) untuk mendapatkan bantuan dalam menyediakan “roadmap” untuk green jobs di Malaysia. Tujuan penyediaan “roadmap” ini adalah untuk memberi hala tuju kepada pihak industri dalam pelbagai sektor yang berkaitan Teknologi Hijau mengenai kepentingan green job dalam menjamin masa depan kita.  

Seterusnya →

b)    Integrasi Topik-Topik Hijau Dalam Sukatan dan Kurikulum di Semua Peringkat Sekolah dan Institusi Pengajian Tinggi

Kementerian telah menjalankan analisis sukatan dan kurikulum berkaitan dengan Teknologi Hijau di peringkat pra-sekolah, sekolah rendah dan sekolah menengah. Hasil daripada analisis tersebut mendapati integrasi topik-topik hijau adalah tidak menyeluruh dan perlu dikemaskinikan mengikut peringkat dan tahap pemahaman.

c)    ICT Hijau (Green ICT)

Kementerian mendapati bahawa bidang ICT turut memainkan peranan penting di dalam pengurangan pelepasan GHG (Green House Gas). Sehubungan dengan itu, Kementerian melalui Sektor Teknologi Hijau telah bekerjasama dengan Bahagian Dasar dan Perancangan ICT, MAMPU dalam mengumpul input mengenai aplikasi Teknologi Hijau di dalam ICT.

d)    Kerjasama Malaysia dan Republik Korea Selatan di dalam Bidang Teknologi Hijau 

Pada 11-14 Oktober 2009, Y.B. Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air telah mengadakan satu lawatan kerja ke Republik Korea untuk bertemu T.Y.T. Kim Young Hak, Timbalan Menteri di  Ministry of Knowledge Economy Republik Korea. Hasil daripada lawatan tersebut Republik Korea telah bersetuju untuk mengeratkan lagi hubungan kerjasama dengan Malaysia di dalam bidang Teknologi Hijau.

← SebelumnyaSeterusnya →

Seterusnya, pada 25-29 September 2010, satu lawatan kerja berkaitan Teknologi Hijau ke Republik Korea telah diadakan. Lawatan tersebut diketuai oleh Ketua setiausaha KeTTHA bersama-sama para delegasi terdiri daripada Kementerian/jabatan dan agensi swasta. Tujuan lawatan tersebut adalah untuk mengenalpasti dengan lebih lanjut skop kerjasama yang dapat diwujudkan dengan lebih mendalam.

Pada 22-23 November 2010, satu Mesyuarat Kumpulan Kerja Teknologi Hijau telah diadakan dan diketuai oleh Setiausaha Bahagian Hubungan Antarabangsa dan Perancangan Dasar, KeTTHA. Mesyuarat bersama Ministry Of Knowledge Economy (MKE) telah diadakan di Hotel Le Meridian, Kota Kinabalu, Sabah. Dalam mesyuarat Kumpulan Kerja tersebut, satu sesi perbincangan one-to-one telah diadakan di antara wakil-wakil daripada Malaysia dan Republik Korea. Hasilnya, kedua-dua pihak tersebut telah mencapai persefahaman untuk mewujudkan kerjasama dalam bidang Teknologi Hijau.

Kerjasama Malaysia-Republik Korea ini secara langsung akan memberi faedah kepada Malaysia seperti perkara-perkara berikut:

  1. perkongsian maklumat mengenai rangka dasar dan regulatori dalam bidang teknologi hijau;
  2. pembangunan sumber manusia, termasuk latihan, seminar, bengkel dan sebagainya;
  3. projek kerjasama, termasuk dalam bidang R&D;
  4. perjumpaan di antara entiti perniagaan Malaysia-Republik Korea dalam bidang Teknologi Hijau; dan
  5. mempromosi perdagangan dan pelaburan dalam bidang tersebut di antara Malaysia-Republik Korea.
← Sebelumnya
Kongsi Halaman Ini :
Sorotan Penting
image 600 Warga KeTTHA Hadir Majlis Amanat Bersama Ketua Setiausaha Negara Selanjutnya
noimage Projek Pembinaan Loji Rawatan Serantau dan Rangkaian Paip Pembetungan Kuantan Selanjutnya
image Pelancaran Pusat Informasi Awam (PIC) Projek Pembentungan Langat Selanjutnya
image KSU KeTTHA Rasmi McDonald’s Setia Alam Selanjutnya
 
Pengguna Atas Talian : onlineonline
Statistik Pelawat : totaltotaltotaltotaltotaltotaltotal