Skop, Objektif, Fungsi dan Struktur Organisasi
article printer email
I.   SKOP

Industri perkhidmatan air negara di bawah KeTTHA meliputi perkhidmatan bekalan air dan perkhidmatan pembetungan.

 II.  OBJEKTIF
 • Untuk mewujudkan industri perkhidmatan bekalan air dan perkhidmatan pembetungan yang telus dan bersepadu bagi memberikan perkhidmatan yang berkesan dan cekap kepada pengguna;
 • Untuk memastikan ketersediaan dan kemampanan bekalan air termasuk penjimatan air;
 • Untuk menyumbang kepada kemampanan alur air dan kawasan tadahan air;
 • Untuk meningkatkan tahap daya saing dalam industri perkhidmatan bekalan air dan pembetungan untuk memacu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi;
 • Untuk mewujudkan mekanisme pengawalseliaan yang mapan agar operator indsutri perkhidmatan air dan pembetungan bagi menguruskan kedudukan kewangan yang kukuh bagi jangka panjang;
 • Untuk mengawal selia industri perkhidmatan air demi manfaat para pengguna untuk jangka panjang;
 • Untuk mengawal selia tarif dan memastikan penyediaan perkhidmatan yang berpatutan atas dasar yang saksama;
 • Untuk meningkatkan kualiti kehidupan dan alam sekitar melalui pengurusan yang berkesan dan cekap dalam perkhidmatan pembekalan air dan pembetungan;
 • Untuk mewujudkan suatu sistem akauntabiliti dan tadbir urus yang berkesan di kalangan operator industri perkhidmatan air dan perkhidmatan pembetungan; dan
 • Untuk mengawal selia system keselamatan dalam menjamin pembekalan air dan pembetungan.

 III.  FUNGSI
 • Merangka hala tuju dasar dan strategi keseluruhan industri perkhidmatan air (termasuk pembekalan air dan pembetungan);
 • Menetapkan dan mengkaji semula rangka kerja pengawalseliaan industri perkhidmatan air supaya dapat dikuatkuasakan oleh badan kawal selia;
 • Menggalakkan penjimatan air melalui penggunaan air yang cekap;
 • Merancang, menilai dan memantau projek-projek pembangunan infrastruktur; dan
 • Mengurus dan menjadi urusetia Sekretariat Majlis Sumber Air Negara dan pelbagai jawatankuasa peringkat tinggi mengenai perkhidmatan air yang ditubuhkan oleh Kerajaan Persekutuan.
Kongsi Halaman Ini :
Sorotan Penting
image MAJLIS MESRA AIDILFITRI KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI, SAINS, PERUBAHAN IKLIM & ALAM SEKITAR Selanjutnya
image 600 Warga KeTTHA Hadir Majlis Amanat Bersama Ketua Setiausaha Negara Selanjutnya
noimage Projek Pembinaan Loji Rawatan Serantau dan Rangkaian Paip Pembetungan Kuantan Selanjutnya
 
Pengguna Atas Talian : onlineonline
Statistik Pelawat : totaltotaltotaltotaltotaltotaltotal