Akta Industri Perkhidmatan Air 2006 [Akta 655]
article printer email
Akta Industri Perkhidmatan Air 2006 memperuntukkan mengenai kawal selia perkhidmatan bekalan air dan pembetungan serta perkara-perkara yang berkaitan. Secara ringkasnya, bidang utama kawal selia yang terkandung di dalam Akta 655 adalah:

(a)   Kawal selia ekonomi
Peruntukan-peruntukan yang terdapat di bawah kawal selia ekonomi ialah pelesenan, keperluan operator-operator untuk mengemukakan maklumat (termasuk maklumat kewangan dan aliran tunai), sistem bekalan air serta sistem pembetungan.

(b)   Kawal selia teknikal
Peruntukan-peruntukan yang terdapat di bawah peraturan ini merangkumi standard prestasi dan teknikal operator-operator perkhidmatan air sebagai tambahan kepada permit-permit dan persijilan untuk kontraktor.

(c)  Kawal selia sosial
Antara peruntukan di bawah peraturan ini ialah penubuhan dana iaitu Kumpulan Wang Industri Air dan Kumpulan Wang Sumbangan Modal Pembetungan serta penubuhan Forum Air.

(d)  Perlindungan pengguna
Peruntukan-peruntukan yang terkandung di bawah perlindungan pengguna ialah kualiti perkhidmatan, mekanisme penyelesaian masalah atau aduan pengguna serta penetapan kadar tarif.
 
BIL. PERUNDANGAN SUBSIDIARI P.U.(A)/
P.U (B)
1. Akta Industri Perkhidmatan Air 2006 [Akta 655] Akta 655
2. Akta Industri Perkhidmatan Air 2006 [Akta 655]-Penetapan Tarikh Permulaan Kuat Kuasa P.U. (B) 458/2007
3. Perintah Industri Perkhidmatan Air (Pelesenan) (Pengecualian) 2007 P.U. (A) 428/2007
4. Perintah Industri Perkhidmatan Air (Pelesenan) (Pengecualian) (No. 2) 2007 P.U. (A) 429/2007
5. Perintah Industri Perkhidmatan Air (Pelesenan) (Pengecualian) (No. 3) 2007 P.U. (A) 430/2007
6. Perintah Industri Perkhidmatan Air (Pindaan kepada Jadual) 2007 P.U. (A) 431/2007
7. Peraturan-Peraturan Industri Perkhidmatan Air (Pelesenan) 2007 P.U. (A) 432/2007
8. Kaedah-Kaedah Industri Perkhidmatan Air (Permit) 2007 P.U. (A) 438/2007
9. Perintah Industri Perkhidmatan Air (Pelesenan) (Pengecualian) 2008 P.U. (A) 233/2008
10. Peraturan-Peraturan Industri Perkhidmatan Air (Pengkompaunan Kesalahan) 2008 P.U. (A) 259/2008
11. Perintah Industri Perkhidmatan Air (Pindaan kepada Jadual) 2008 P.U. (A) 456/2008
12. Perintah Industri Perkhidmatan Air (Pelesenan) (Pengecualian) (No. 2) (Pembatalan) 2009 P.U. (A) 293/2009
13. Perintah Industri Perkhidmatan Air (Pelesenan) (Pengecualian) 2010 P.U. (A) 79/2010
14. Perintah Industri Perkhidmatan Air (Pelesenan) (Pengecualian) (No. 2) 2010 P.U. (A) 161/2010
15. Peraturan-Peraturan Industri Perkhidmatan Air (Kadar Perkhidmatan Bekalan Air) (Negeri Kedah) 2010 P.U. (A) 332/2010
16. Peraturan-Peraturan Industri Perkhidmatan Air (Kadar Perkhidmatan Bekalan Air) (Negeri Kelantan) 2010 P.U. (A) 333/2010
17. Peraturan-Peraturan Industri Perkhidmatan Air (Kadar Perkhidmatan Bekalan Air) (Negeri Pulau Pinang) 2010 P.U. (A) 334/2010
18. Peraturan-Peraturan Industri Perkhidmatan Air (Kadar Perkhidmatan Bekalan Air) (Negeri Johor) 2010 P.U. (A) 371/2010
19. Peraturan-Peraturan Industri Perkhidmatan Air (Kadar Perkhidmatan Bekalan Air) (Negeri Melaka) 2010 P.U. (A) 372/2010
20. Peraturan-Peraturan Industri Perkhidmatan Air (Kumpulan Wang Sumbangan Modal Pembetungan) 2011 P.U. (A) 1/2011
21. Peraturan-Peraturan Industri Perkhidmatan Air (Kumpulan Wang Sumbangan Modal Pembetungan) (Pindaan) 2012 P.U. (A) 122/2012
22. Peraturan-Peraturan Industri Perkhidmatan Air (Kumpulan Wang Sumbangan Modal Pembetungan) (Pindaan) 2012- Pembetulan P.U. (A) 180/2012
23. Perintah Industri Perkhidmatan Air (Pelesenan) (Pengecualian) 2012 P.U. (A) 259/2012
24. Kaedah-Kaedah Industri Perkhidmatan Air (Perancangan, Reka Bentuk dan Pembinaan Sistem Pembetungan dan Tangki Septik) 2013 P.U. (A) 214/2013
25. Peraturan-Peraturan Industri Perkhidmatan Air (Kadar Perkhidmatan Bekalan Air) (Negeri Pulau Pinang) (Pindaan) 2013 P.U. (A) 325/2013
26. Kaedah-Kaedah Industri Perkhidmatan Air (Retikulasi Air Dan Pemasangan Paip) 2014 P.U. (A) 36/2014
27. Peraturan-Peraturan Industri Perkhidmatan Air (Deposit, Fi dan Caj Perkhidmatan Air) 2014 P.U. (A) 37/2014
28. Kaedah-Kaedah Industri Perkhidmatan Air (Perjanjian Perkhidmatan Bekalan Air Antara Pengguna Dengan Pemegang Lesen Pengagihan Air) 2014 P.U. (A) 227/2014
29. Kaedah-Kaedah Industri Perkhidmatan Paip (Retikulasi Air dan Pemasangan Paip) (Pindaan) 2014 P.U.(A) 251/2014
30. Peraturan-Peraturan Industri Perkhidmatan Air (Kadar Perkhidmatan Bekalan Air) (Negeri Pulau Pinang) (Pindaan) 2015 P.U. (A) 27/2015
31. Kaedah-Kaedah Industri Perkhidmatan Air (Retikulasi Air Dan Pemasangan Paip) (Pindaan) 2015
P.U. (A) 76/2015
32. Peraturan-Peraturan Industri Perkhidmatan Air (Kadar Perkhidmatan Bekalan Air) (Negeri Melaka) (Pindaan) 2015 P.U. (A) 80/2015
33. Peraturan-Peraturan Industri Perkhidmatan Air (Kadar Perkhidmatan Bekalan Air) (Negeri Sembilan) 2015 P.U. (A) 81/2015
34. Peraturan-Peraturan Industri Perkhidmatan Air (Kadar Perkhidmatan Bekalan Air) (Negeri Johor) (Pindaan) 2015 P.U. (A) 169/2015
35. Peraturan-Peraturan Industri Perkhidmatan Air (Kadar Perkhidmatan Bekalan Air) (Wilayah Persekutuan Labuan) 2015 P.U. (A) 170/2015
36. Kaedah-Kaedah Industri Perkhidmatan Air (Perjanjian Bekalan Air Pukal) 2015 P.U. (A) 254/2015
37. Kaedah-Kaedah Industri Perkhidmatan Air (Retikulasi Air Dan Pemasangan Paip) (Pindaan) (No. 2) 2015 P.U. (A) 279/2015
38. Perintah Industri Perkhidmatan Air (Ubah Suaian Peraturan-Peraturan Perkhidmatan Pembetungan (Caj) 19940 2018 P.U.(A) 46/2018
Kongsi Halaman Ini :
Sorotan Penting
image MAJLIS MESRA AIDILFITRI KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI, SAINS, PERUBAHAN IKLIM & ALAM SEKITAR Selanjutnya
image 600 Warga KeTTHA Hadir Majlis Amanat Bersama Ketua Setiausaha Negara Selanjutnya
noimage Projek Pembinaan Loji Rawatan Serantau dan Rangkaian Paip Pembetungan Kuantan Selanjutnya
 
Pengguna Atas Talian : onlineonline
Statistik Pelawat : totaltotaltotaltotaltotaltotaltotal