Soalan Parlimen
article printer email
Jumlah Soalan Parlimen yang dijumpai : 69

No Daripada / Soalan Kategori Tarikh
1
DATO' MOHD SUHAIMI BIN ABDULLAH
Dewan / Sesi : Dewan Negara (Mesyuarat Ketiga) / September - Disember
YB Dato' Mohd Suhaimi Bin Abdullah minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan bagaimanakah kerjasama antara KeTTHA dengan Tenaga Nasional Berhad dan Suruhanjaya Tenaga dalam memberi pendedahan teknologi terkini kepada kontraktor tempatan untuk merancakkan pembangunan akses sambungan elektrik.
Tenaga 05 Disember 2017
2
YB. DR ONG KIAN MING [SERDANG]
Dewan / Sesi : Dewan Rakyat (Mesyuarat Ketiga) / September - Disember
YB. Dr Ong Kian Ming [ Serdang ] minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan tarif elektrik yang disetujui di antara TNB dan 1MDB Solar / Edra Global untuk projek 'solar farm' di Kuala Ketil, Kedah dan status terkini projek ini.
Tenaga 30 November 2017
3
TAN SRI DATUK SERI PANGLIMA [KENINGAU]
Dewan / Sesi : Dewan Rakyat (Mesyuarat Ketiga) / September - Disember
TAN SRI DATUK SERI PANGLIMA JOSEPH PAIRIN KITINGAN minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan setakat manakah pencapaian kejayaan dalam tujuan Program Kehidupan Hijau ini memandangkan Kerajaan menggalakan rakyat Malaysia menyertai program kehidupan hijau tersebut.
Teknologi Hijau 27 November 2017
4
DATUK DR. MAKIN @MARCUS MAJIGOH [PUTATAN]
Dewan / Sesi : Dewan Rakyat (Mesyuarat Ketiga) / September - Disember
DATUK DR. MAKIN @ MARCUS MAJIGOH [PUTATAN] minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan:

(a)  apakah kadar System Average Interruption Duration Index SAIDI di negeri Sabah pada ketika ini; dan
(b)  apakah langkah dan usaha yang telah diambil oleh kerajaan bagi mengatasi masalah ini?
 
Tenaga 23 November 2017
5
DATUK NOOR EHSANUDDIN BIN [KOTA TINGGI]
Dewan / Sesi : Dewan Rakyat (Mesyuarat Ketiga) / September - Disember
DATUK NOOR EHSANUDDIN BIN MOHD HARUN NARRASHID [KOTA TINGGI] minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan adakah Kerajaan bercadang menggunakan kereta elektrik menggantikan penggunaan teksi berpetrol/gas/diesel.
Teknologi Hijau 23 November 2017
6
DATO HAJI AHMAD NAZLAN BIN IDRIS [JERANTUT]
Dewan / Sesi : Dewan Rakyat (Mesyuarat Ketiga) / September - Disember
Dato Haji Ahmad Nazlan bin Idris minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan adakah Kerajaan bercadang menambah jumlah diskaun bil elektrik rumah ibadat dari hanya sepuluh peratus kepada lima puluh peratus terutamanya kepada rumah ibadat yang terletak di luar bandar.
Tenaga 23 November 2017
7
TAN SRI DATO' SERI ABD KHALID [BANDAR TUN RAZAK]
Dewan / Sesi : Dewan Rakyat (Mesyuarat Ketiga) / September - Disember
minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan apakah komitmen Kerajaan Persekutuan dalam menguatkuasakan Seksyen 114 Akta Industri Perkhidmatan Air 2006 (Akta 655) bagi menyempurnakan penyusunan semula industri air Selangor yang masih gagal akibat kegagalan Kerajaan negeri mengambilalih SPLASH selepas dua kali lanjutan.
Air 23 November 2017
8
TUAN SU KEONG SIONG [IPOH TIMUR]
Dewan / Sesi : Dewan Rakyat (Mesyuarat Ketiga) / September - Disember
TUAN SU KEONG SIONG [IPOH TIMUR] minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan:

Projek Loji Rawatan Kumbahan Serantau dan Rangkaian Paip Pembetungan yang sedang dijalankan di Papan, Perak. Apakah tindakan Kerajaan untuk memastikan syarikat kontraktor (Mangkubumi Sdn Bhd) yang terbabit dalam projek itu mengikut prosedur operasi standard (SOP) demi memastikan keselamatan dan keselesaan penduduk kawasan sekitar adalah terjamin.
 
Air 22 November 2017
9
YB. DR. CHE ROSLI BIN CHE MAT (HULU LANGAT)
Dewan / Sesi : Dewan Rakyat (Mesyuarat Ketiga) / September - Disember
YB Dr. Che Rosli Bin Che Mat [ Hulu Langat ] minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan perkembangan dan pencapaian projek solar komuniti yang sedang berjalan di seluruh Malaysia dan manfaat yang diperoleh oleh pelbagai komuniti.
Tenaga 16 November 2017
10
TUAN CHARLES ANTHONY (KLANG)
Dewan / Sesi : Dewan Rakyat (Mesyuarat Ketiga) / September - Disember
YB TUAN CHARLES ANTHONY SANTIAGO [KLANG] minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan rasional cadangan pembinaan Empangan Sungai Nenggiri dan Sungai Lebir di Kelantan. Adakah Kementerian akan menjalankan satu penilaian impak sosial dan alam sekitar memandangkan komuniti Orang Asli akan diusir paksa jika projek dilaksanakan.
Tenaga 15 November 2017
11
DATUK DR. EWON BIN EBIN (RANAU)
Dewan / Sesi : Dewan Rakyat (Mesyuarat Ketiga) / September - Disember
Datuk Dr. Ewon bin Ebin minta Minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan bilakah projek menaik taraf bekalan air bersih bernilai RM 29 juta di Ranau akan dilaksanakan sepertimana yang diumumkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, di Kota Kinabalu Sabah pada 27 Jun 2017 lalu.
Air 14 November 2017
12
TUAN NG WEI AIK (TANJONG)
Dewan / Sesi : Dewan Rakyat (Mesyuarat Ketiga) / September - Disember
TUAN NG WEI AIK minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan:

bilakah jeti-jeti klan di Pengkalan Weld, Pulau Pinang dapat diperuntukkan sistem kumbahan yang moden dan apakah status terkini bagi kajian-kajian yang telah dilakukan oleh Jabatan Perkhidmatan Pembetungan sebelum ini.
 
Air 14 November 2017
13
DATO' AHMAD FAUZI BIN ZAHARI (SETIAWANGSA)
Dewan / Sesi : Dewan Rakyat (Mesyuarat Ketiga) / September - Disember
DATO' AHMAD FAUZI BIN ZAHARI minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan adakah bekalan air bersih di empangan utama seluruh mencukupi dan negeri manakah dijangka bakal mengalami masalah bekalan air di masa akan datang.
Air 06 November 2017
14
TUAN LIEW CHIN TONG (KLUANG)
Dewan / Sesi : Dewan Rakyat (Mesyuarat Ketiga) / September - Disember
TUAN LIEW CHIN TONG minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan status pembinaan serta tarikh jangka siap bagi Loji Rawatan Air Kahang, dan sementara itu bilakah sistem pemindahan air dari Empangan Kahang ke Loji Rawatan Air Sembrong Timur dijangka akan siap.
Air 01 November 2017
15
TUAN LIM GUAN ENG (BAGAN)
Dewan / Sesi : Dewan Rakyat (Mesyuarat Ketiga) / September - Disember
TUAN LIM GUAN ENG minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan kos pembinaan Empangan Mengkuang dan sebab ia lewat dan bilakah ia akan siap. Nyatakan bila ia akan siap dan bilakah projek sokongan akan dilaksanakan seperti Stesen Pam Air 'Intake' di Lahar Yooi, Seberang Perai Utara sebanyak RM180 juta dan Baraj Rantau Panjang di Sungai Air berharga RM100 juta.
Air 31 Oktober 2017
16
DR. ONG KIAN MING
Dewan / Sesi : Dewan Rakyat (Mesyuarat Ketiga) / September - Disember
DR. ONG KIAN MING (SERDANG) minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan tarikh penghabisan Projek Pembetungan di semua jalan negeri dan jalan persekutuan di kawasan Seri Kembangan, Balakong dan Bangi dan jelaskan mengapa projek ini menghadapi kelewatan.
Air 25 Oktober 2017
17
PUAN AZIZAH BINTI HAJI HARUN
Dewan / Sesi : Dewan Rakyat (Mesyuarat Kedua) / Mei - Ogos
PUAN AZIZAH BINTI HAJI HARUN minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan apakah status Projek Pemindahan Air Mentah Pahang-Selangor dan bagaimana Kerajaan memastikan bekalan air di Wilayah Persekutuan Putrajaya tidak terjejas disebabkan krisis pengurusan air di Selangor. 
Air 22 Ogos 2017
18
DATUK HAJI ABIDULLAH BIN SALLEH
Dewan / Sesi : Dewan Rakyat (Mesyuarat Kedua) / Mei - Ogos
Datuk Haji Abidullah Bin Salleh minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan apakah keadaan terkini purata air tidak berhasil (NRW) di seluruh Malaysia, adakah sasaran mengurangkan NRW kepada 25 peratus menjelang akhir 2020 realistik untuk dicapai serta apakah langkah-langkah yang diambil Kementerian untuk mencapai sasaran tersebut
Air 22 Ogos 2017
19
DATUK HAJI ABIDULLAH BIN SALLEH
Dewan / Sesi : Dewan Rakyat (Mesyuarat Kedua) / Mei - Ogos
Datuk Haji Abidullah Bin Salleh minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan:

 

(a)         apakah usaha yang telah dijalankan untuk menggalakkan penghasilan dan penjualan produk hijau dan mesra alam di Malaysia serta sejauh manakah ukuran keberhasilan terhadap usaha-usaha yang telah dijalankan ini.
Tenaga 22 Ogos 2017
20
DATUK KOH CHIN HAN
Dewan / Sesi : Dewan Rakyat (Mesyuarat Kedua) / Mei - Ogos
Datuk Koh Chin Han minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan apakah tindakan Kerajaan untuk memastikan jaminan air untuk masa depan terpelihara memandangkan jumlah penduduk negara dijangka akan meningkat dan kini kekerapan gangguan bekalan air sering berulang.
Air 22 Ogos 2017
21
TUAN CHANDRA MOHAN A/L S. THAMBIRAJAH
Dewan / Sesi : Dewan Rakyat (Mesyuarat Kedua) / Mei - Ogos
Tuan Chandra Mohan A/L S. Thambirajah minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan kejayaan kaedah industri perkhidmatan air (Retikulasi Air dan Pemasangan Paip) 2014 dalam usaha migrasi kepada meter individu dan langkah-langkah lain yang diambil untuk membantu Badan Pengurusan Bersama (JMB) dan 'Management Corporations' berpindah daripada sistem meter pukal kepada meter individu.
Air 22 Ogos 2017
22
TUAN RAMLI BIN SHARIFF
Dewan / Sesi : Dewan Rakyat (Mesyuarat Kedua) / Mei - Ogos
Tuan Ramli bin Shariff minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan sejauh manakah tahap kajian dan kesungguhan Kerajaan Pusat bagi membantu kos operasi syarikat air yang dimiliki oleh Kerajaan Negeri iaitu Syarikat Air Perlis Sdn. Bhd (SAP) dan membantu untuk menyelesaikan tuntutan-tuntutan kewangan.
Air 22 Ogos 2017
23
DATUK SR. HAJI HANAFI BIN HAJI MAMAT
Dewan / Sesi : Dewan Rakyat (Mesyuarat Kedua) / Mei - Ogos
Datuk Sr. Haji Hanafi bin Haji Mamat minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan jumlah nilai aset yang sebenar Syarikat Air Kelantan setelah berlaku migrasi pengurusan ke Perbadanan Aset Air Berhad (PAAB).
Air 21 Ogos 2017
24
DATUK LIHAN JOK
Dewan / Sesi : Dewan Rakyat (Mesyuarat Kedua) / Mei - Ogos
DATUK LIHAN JOK minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan jumlah keluasan empangan hidro di dalam negara, dan apakah kegunaan lain selain daripada membekal tenaga elektrik dan air.
Kementerian 21 Ogos 2017
25
YB TAN SRI NALL K.S
Dewan / Sesi : Dewan Rakyat (Mesyuarat Kedua) / Mei - Ogos
minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan apakah rancangan Kerajaan untuk melaksanakan projek penghasilan tenaga dari sisa buangan dibuat setelah mengambil kira tabiat pengurusan sisa buangan oleh rakyat
Tenaga 17 Ogos 2017
26
YB DATO’ HAJI MOHD SALIM BIN SHARIF @ MOHD SHARIF
Dewan / Sesi : Dewan Rakyat (Mesyuarat Kedua) / Mei - Ogos
YB. DATO’ HAJI MOHD SALIM BIN SHARIF @ MOHD SHARIF minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan sejauh mana usaha TNB untuk menggalakkan perkembangan tenaga boleh baharu serta jelaskan inisiatif kepada syarikat-syarikat yang menggunakan teknologi tersebut.
Tenaga 16 Ogos 2017
27
YB. DATO’ INDERA HOH KHAI MUN
Dewan / Sesi : Dewan Rakyat (Mesyuarat Kedua) / Mei - Ogos
YB. DATO’ INDERA HOH KHAI MUN minta menteri tenaga, teknologi hijau, dan air menyatakan;

 

a)           apakah kadar langganan komuniti yang telah mengambil “Feed-in Tariff” (FiT) solar kuota komuniti sehingga kini mengikut negeri ; dan

 

b)           adakah di bawah kategori tersebut Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari (SEDA) memperluaskan kuota tarif kepada komuniti di Kampung Tradisional, Kampung Baru Cina, estet India dan lain-lain.

 
Tenaga 16 Ogos 2017
28
YB. DATUK LIHAN JOK
Dewan / Sesi : Dewan Rakyat (Mesyuarat Kedua) / Mei - Ogos
YB. datuk lihan jok minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan jumlah pusat tenaga solar yang dibina di Sarawak.
Tenaga 16 Ogos 2017
29
DATUK RABIYAH BINTI ALI
Dewan / Sesi : Dewan Rakyat (Mesyuarat Kedua) / Mei - Ogos
Datuk Rabiyah Binti Ali minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan jumlah kutipan surcaj denda lewat membayar bil elektrik TNB sehingga Ogos 2017 dan kemanakah kumpulan wang yang dikutip ini disalurkan.
Tenaga 14 Ogos 2017
30
YB. DATUK HAJAH NORAH BINTI ABD. RAHMAN [TANJONG MANIS]
Dewan / Sesi : Dewan Rakyat (Mesyuarat Kedua) / Mei - Ogos
YB. DATUK HAJAH NORAH BINTI ABD. RAHMAN [TANJONG MANIS] minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan sama ada terdapat perancangan daripada Kementerian untuk menggantikan lampu jalan sekarang dengan lampu LED beserta panel solar di lebuh raya, jalan persekutuan dan jalan kampung dalam usaha menjimatkan penggunaan tenaga fosil dan beralih ke sumber tenaga hijau.
Tenaga 10 Ogos 2017
31
DR. LEE BOON CHYE [GOPENG]
Dewan / Sesi : Dewan Rakyat (Mesyuarat Kedua) / Mei - Ogos
DR. LEE BOON CHYE [GOPENG] minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan syarikat-syarikat yang diberi kelulusan untuk penjanaan melalui solar-farm berskala besar (5 Megawatt atau lebih).
Tenaga 10 Ogos 2017
32
TUAN WONG SZE PHIN @ JIMMY [KOTA KINABALU]
Dewan / Sesi : Dewan Rakyat (Mesyuarat Kedua) / Mei - Ogos
TUAN WONG SZE  PHIN @ JIMMY [KOTA KINABALU] minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan status loji jana kuasa di Sabah seperti pembinaan dan nama projek, peruntukan, naik taraf, rancangan dan sebagainya. Berikan SAIDI untuk setiap daerah di Sabah dari tahun 2014-2016.
Tenaga 10 Ogos 2017
33
DATUK NOOR EHSANUDDIN BIN MOHD HARUN NARRASHID [KOTA TINGGI]
Dewan / Sesi : Dewan Rakyat (Mesyuarat Kedua) / Mei - Ogos
DATUK NOOR EHSANUDDIN BIN MOHD HARUN NARRASHID [KOTA TINGGI] minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan adakah Kementerian mempunyai perancangan untuk meningkatkan penggunaan sumber tenaga boleh baharu (RE) bagi negara.
Tenaga 10 Ogos 2017
34
Tuan William Leong Jee Keen [Selayang]
Dewan / Sesi : Dewan Rakyat (Mesyuarat Kedua) / Mei - Ogos
 
Tuan William Leong Jee Keen minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan:

 
(a)    pencapaian industri teknologi hijau di negara Malaysia dan jumlah pelaburan negara asing yang berkaitan dengan tenaga hijau setakat ini.
Tenaga 10 Ogos 2017
35
DR. LEE BOON CHYE [GOPENG]
Dewan / Sesi : Dewan Rakyat (Mesyuarat Kedua) / Mei - Ogos
Dr. Lee Boon Chye [Gopeng] minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan kedudukan penstrukturan semula industri air di Selangor dan Wilayah Persekutuan.
Air 09 Ogos 2017
36
YB TUAN HAJI WAN HASSAN BIN MOHD RAMLI [DUNGUN]
Dewan / Sesi : Dewan Rakyat (Mesyuarat Kedua) / Mei - Ogos
Tuan Haji Wan Hassan Bin Mohd Ramli [Dungun] minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan adakah pemasangan meter baru TNB di lokasi yang rendah dapat memenuhi ciri-ciri keselamatan.
Tenaga 09 Ogos 2017
37
DATO' HAJI MAHFUZ BIN HAJI OMAR [POKOK SENA]
Dewan / Sesi : Dewan Rakyat (Mesyuarat Kedua) / Mei - Ogos
Dato' Haji Mahfuz Bin Haji Omar minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan berapakah jumlah pinjaman dan geran projek bekalan air bersih yang telah diberikan kepada Kerajaan Negeri Kedah bagi tahun 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017. 
Air 08 Ogos 2017
38
YB DATO' NGEH KOO HAM [BERUAS]
Dewan / Sesi : Dewan Rakyat (Mesyuarat Kedua) / Mei - Ogos
Dato' Ngeh Koo Ham minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan kenapa rakyat tidak menikmati kadar elektrik yang lebih rendah apabila bahan bakar untuk menjana elektrik seperti arang batu, gas dan petroleum telah turun mendadak.
Tenaga 08 Ogos 2017
39
YB DATO’ NGEH KOO HAM [BERUAS]
Dewan / Sesi : Dewan Rakyat (Mesyuarat Kedua) / Mei - Ogos
minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan bagaimana Kerajaan memilih mereka yang hendak menjana tenaga solar untuk dijual kepada Tenaga Nasional Berhad (TNB). Bagaimanakah harga elektrik solar yang dijual kepada TNB ditetapkan.
Tenaga 08 Ogos 2017
40
DR. CHE ROSLI BIN CHE MAT [HULU LANGAT]
Dewan / Sesi : Dewan Rakyat (Mesyuarat Kedua) / Mei - Ogos
DR. CHE ROSLI BIN CHE MAT [HULU LANGAT] minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan komitmen Kementerian untuk membuka semula kaedah Feed-in Tariff (FiT) kepada rakyat dan bukan diberikan hanya kepada syarikat-syarikat besar bagi merancakkan ekonomi dan membantu rakyat yang tertekan dengan bebanan ekonomi sekarang
Tenaga 08 Ogos 2017
41
DR. CHE ROSLI BIN CHE MAT [HULU LANGAT]
Dewan / Sesi : Dewan Rakyat (Mesyuarat Kedua) / Mei - Ogos
DR. CHE ROSLI BIN CHE MAT [HULU LANGAT] minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan usaha Kementerian untuk memanfaatkan kajian bagi mendapatkan tenaga elektrik alternatif dari pokok kedondong hasil penemuan oleh adik Naufal Rizki dari Acheh, Indonesia untuk bekalan elektrik luar bandar dan perkampungan orang asli.
Tenaga 08 Ogos 2017
42
DATUK DR. TAN KEE KWONG [WANGSA MAJU]
Dewan / Sesi : Dewan Rakyat (Mesyuarat Kedua) / Mei - Ogos
Datuk Dr. Tan Kee Kwong [Wangsa Maju]  minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan status terkini dengan permasalahan lebihan bayaran akibat kesilapan meter utama di Kondomunium Prima Setapak.
Tenaga 08 Ogos 2017
43
TUAN JEFF OOI CHUAN AUN [JELUTONG]
Dewan / Sesi : Dewan Rakyat (Mesyuarat Kedua) / Mei - Ogos
Tuan Jeff Ooi Chuan Aun minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan laporan penuh mengenai tarif tenaga elektrik yang berkuat kuasa dalam kontrak Power Purchase Agreement (PPA) bersama semua penjana elektrik bebas (IPP) supaya sebarang tarif elektrik yang ditentukan menerusi kerangka Incentive-Based Regulation (IBR) di bawah mekanisme Imbalance Cost Pass Through (ICPT) adalah wajar dan tidak menyusahkan para pengguna.
Tenaga 08 Ogos 2017
44
TUAN GOOI HSIAO LEUNG [ALOR SETAR]
Dewan / Sesi : Dewan Rakyat (Mesyuarat Kedua) / Mei - Ogos
TUAN GOOI HSIAO LEUNG minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan berapa banyak hutang bekalan air Kerajaan Negeri Kedah kepada Kerajaan Persekutuan, dan sama ada Kerajaan Persekutuan akan bersetuju untuk mengurangkan atau menghapuskan hutang untuk mencapai persetujuan perjanjian penstrukturan semula bekalan air dengan PAAB
Air 08 Ogos 2017
45
DATUK JUSLIE BIN AJIROL [LIBARAN]
Dewan / Sesi : Dewan Rakyat (Mesyuarat Kedua) / Mei - Ogos
Datuk Juslie Bin Ajirol minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan sejauh manakah keseriusan masalah ketirisan air Sabah dan adakah Kementerian bercadang membina lagi loji air Sabah terutama di bawah perancangan Rancangan Malaysia ke-11 (RMK-11). 
Air 08 Ogos 2017
46
TUAN WONG SZE PHIN @ JIMMY [KOTA KINABALU]
Dewan / Sesi : Dewan Rakyat (Mesyuarat Kedua) / Mei - Ogos
TUAN WONG SZE PHIN @ JIMMY minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan status terkini Projek Empangan Air Tawau dan semua projek empangan air di Sabah termasuk kos, yang dalam perancangan, tempoh dan tarikh siap pembinaan
Air 08 Ogos 2017
47
DR. CHE ROSLI BIN CHE MAT [HULU LANGAT]
Dewan / Sesi : Dewan Rakyat (Mesyuarat Kedua) / Mei - Ogos
DR. CHE ROSLI BIN CHE MAT minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan perkembangan Projek Pembentungan Berpusat yang dimaklumkan lewat dari jadual asal dan telah menimbulkan banyak aduan gangguan kepada masyarakat setempat.
Air 07 Ogos 2017
48
Dato’ Ir. Nawawi bin Ahmad [Langkawi]
Dewan / Sesi : Dewan Rakyat (Mesyuarat Kedua) / Mei - Ogos
Dato’ Ir. Nawawi bin Ahmad minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan:

 

(a)    apakah tindakan yang telah dan akan dilaksanakan oleh Kementerian bagi mencapai tahap Langkawi sebagai Pulau Rendah Karbon seperti pelancaran oleh YAB Perdana Menteri pada tahun 2015 dalam program “Langkawi Low Carbon Island 2030”
Tenaga 03 Ogos 2017
49
YB DATO’ KAMARUL BAHARIN BIN ABBAS [TELOK KEMANG]
Dewan / Sesi : Dewan Rakyat (Mesyuarat Kedua) / Mei - Ogos
Minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan :-

 

(a)     langkah Kementerian terhadap amalan penjimatan tenaga terutamanya kepada perindustrian dan kilang-kilang; dan

(b)     status terkini program MySuria dan keberkesanan dalam memanfaatkan tenaga solar serta pembangunan inisiatif ini pada masa depan.
Tenaga 03 Ogos 2017
50
DATIN MASTURA BINTI MOHD YAZID [KUALA KANGSAR]
Dewan / Sesi : Dewan Rakyat (Mesyuarat Kedua) / Mei - Ogos
Datin Mastura Binti Mohd Yazid minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan adakah Kementerian bercadang mengkaji semula tarif elektrik yang dikenakan kepada pengguna. 
Tenaga 01 Ogos 2017
51
DR. MANSOR BIN ABDUL RAHMAN [SIK]
Dewan / Sesi : Dewan Rakyat (Mesyuarat Kedua) / Mei - Ogos
DR. MANSOR BIN ABDUL RAHMAN minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan apakah Kerajaan mempunyai alternatif bagi mendapatkan sumber air bersih seperti sumber air bawah tanah dan sumber air laut bagi mengatasi kekurangan sumber air yang semakin kritikal sejak kebelakangan ini. 
Air 31 Julai 2017
52
DATO' SRI ABDUL AZEEZ BIN ABDUL RAHIM [BALING]
Dewan / Sesi : Dewan Rakyat (Mesyuarat Kedua) / Mei - Ogos
Dato' Sri Abdul Azeez Bin Abdul Rahim minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan apakah tindakan yang diambil oleh Kementerian bagi menyelesaikan masalah bekalan air yang dihadapi oleh penduduk kawasan Mukim Siong, Baling selepas siapnya Projek Lebuh Raya Weng hingga Durian Burung sejak 2014.Dato' Sri Abdul Azeez Bin Abdul Rahim minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan apakah tindakan yang diambil oleh Kementerian bagi menyelesaikan masalah bekalan air yang dihadapi oleh penduduk kawasan Mukim Siong, Baling selepas siapnya Projek Lebuh Raya Weng hingga Durian Burung sejak 2014.
Air 27 Julai 2017
53
TAN SRI DATO' SERI ABD KHALID BIN IBRAHIM [BANDAR TUN RAZAK)
Dewan / Sesi : Dewan Rakyat (Mesyuarat Kedua) / Mei - Ogos
Tan Sri Dato' Seri Abd Khalid Bin Ibrahim [Bandar Tun Razak] minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan jumlah pinjaman keseluruhan terkini yang dipohon kepada Perbadanan Aset Air Berhad oleh Kerajaan Negeri Selangor untuk membiayai pengambilalihan ekuiti SPLASH dan sebarang persetujuan oleh Kerajaan Persekutuan dengan permohonan pembiayaan 100%.
Air 26 Julai 2017
54
DR. CHE ROSLI BIN CHE MAT
Dewan / Sesi : Dewan Rakyat (Mesyuarat Kedua) / Mei - Ogos
DR. CHE ROSLI BIN CHE MAT minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan perkembangan Projek Pembentungan Berpusat yang dimaklumkan lewat dari jadual asal dan telah menimbulkan banyak aduan gangguan kepada masyarakat setempat.
Air 24 Julai 2017
55
DATO' IR. NAWAWI BIN AHMAD [LANGKAWI]
Dewan / Sesi : Dewan Rakyat (Mesyuarat Kedua) / Mei - Ogos
Dato' Ir. Nawawi Bin Ahmad minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan perancangan Kementerian bagi menangani masalah bekalan air bersih terawat di Langkawi, kerana mengikut kajian, pulau ini akan mengalami masalah bekalan air bersih pada tahun hadapan (2018) sekiranya tiada sebarang saluran paip air dari tanah besar dibina atau tiada empangan baru dibina di pulau ini. 
Air 24 Julai 2017
56
DATUK RABIYAH BINTI ALI
Dewan / Sesi : Dewan Negara (Mesyuarat Pertama) / Januari - April
DATUK RABIYAH BINTI ALI minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan:

(a)     jumlah ‘reserve’ sumber air mentah di negeri Johor dan Melaka serta pelan jangka pendek dan sederhana bagi meningkatkan sumber air mentah agar dapat menampung pertumbuhan dan pembangunan pesat di wilayah selatan Johor dan Melaka; dan

(b)     rancangan alternatif Kerajaan bagi memastikan negeri Melaka dan Johor tidak mengalami krisis bekalan air apabila berlakunya fenomena El-Nino.
Air 24 April 2017
57
DATUK LIHAN JOK
Dewan / Sesi : Dewan Negara (Mesyuarat Pertama) / Januari - April
DATUK LIHAN JOK minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan sejauh manakah kemajuan dan penggunaan rakyat Malaysia dengan tenaga melalui angin dan solar.
Tenaga 24 April 2017
58
YBM ENGKU NAIMAH BINTI ENGKU TAIB
Dewan / Sesi : Dewan Rakyat (Mesyuarat Pertama) / Januari - April
YBM Engku Naimah binti Engku Taib minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan setakat manakah penjanaan tenaga boleh baharu (Renewable Energy) dan kapasiti tenaga solar di negara ini serta nyatakan langkah Kerajaan bagi meningkatkan pengeluaran tenaga boleh baharu  (Renewable Energy) dan tenaga solar di negara.  
Tenaga 20 April 2017
59
DR. ONG KIAN MING [ SERDANG ]
Dewan / Sesi : Dewan Rakyat (Mesyuarat Pertama) / Januari - April
Dr. Ong Kian Ming [SERDANG] minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan sebab projek "solar farm" sebanyak 150MW diberikan kepada Quantum Solar Park walaupun syarikat-syarikat dalam konsortium ini tidak mempunyai pengalaman dalam pemasangan dan penyelenggaraan panel solar. 
Tenaga 03 April 2017
60
TUAN WONG SZE PHIN @ JIMMY [ KOTA KINABALU ]
Dewan / Sesi : Dewan Rakyat (Mesyuarat Pertama) / Januari - April
Tuan Wong Sze Phin @ Jimmy minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan anggaran kos untuk projek Empangan Tawau. Apakah status projek Empangan Tawau sekarang dan bilakah projek ini dapat dimulakan dan bila akan siap.
Air 03 April 2017
61
DR. CHE ROSLI BIN CHE MAT [HULU LANGAT]
Dewan / Sesi : Dewan Rakyat (Mesyuarat Pertama) / Januari - April
DR. CHE ROSLI BIN CHE MAT [HULU LANGAT] minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan keperluan sebenar Tenaga Negara dan adakah Tenaga boleh baharu akan dapat membantu membekalkan tenaga yang diperlukan termasuk Sabah dan Sarawak tanpa mengambil kira Tenaga Nuklear. 
Tenaga 30 Mac 2017
62
WONG SZE PHIN @ JIMMY [KOTA KINABALU]
Dewan / Sesi : Dewan Rakyat (Mesyuarat Pertama) / Januari - April
Tuan Wong Sze Phin @ Jimmy [KOTA KINABALU] minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan apakah perancangan Kerajaan bagi menampung bekalan tenaga elektrik di Kota Kinabalu. Ini kerana terdapat beberapa projek mega di sekitar kawasan Kota Kinabalu dan Tanjung Aru yang mungkin memerlukan tenaga elektrik lebih 300 MW. 
Tenaga 30 Mac 2017
63
DR. ONG KIAN MING [ SERDANG ]
Dewan / Sesi : Dewan Rakyat (Mesyuarat Pertama) / Januari - April
DR. ONG KIAN MING [ SERDANG ] minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan pertimbangan-pertimbangan Kerajaan dalam melaksanakan rancangan janakuasa hidro-elektrik Ulu Telom berdekatan Pos Lanai, Pahang, serta memberi maklumat terperinci termasuk anggaran kos pembangunan keseluruhan, anggaran keluasan permukaan bumi yang bakal ditenggelami (impoundment area), bilangan penduduk asal dan senarai penuh kampung-kampung yang dipengaruhi dan/atau perlu dipindah semula.
Tenaga 30 Mac 2017
64
DR. ONG KIAN MING [ SERDANG ]
Dewan / Sesi : Dewan Rakyat (Mesyuarat Pertama) / Januari - April
Minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan status terkini projek "solar farm" 1MDB di Kuala Ketil, harga penjualan elektrik kepada TNB, kontraktor EPC projek ini dan sebab projek ini tergendala lebih dari 2 tahun.     
Tenaga 29 Mac 2017
65
DR. HAJI IZANI BIN HUSIN [PENGKALAN CHEPA]
Dewan / Sesi : Dewan Rakyat (Mesyuarat Pertama) / Januari - April
Dr. Haji Izani Bin Husin minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR apakah penyelesaian kepada masalah pengguna yang dikenakan caj lebih tinggi oleh Tenaga Nasional Berhad apabila berlakunya penukaran kepada sistem meter digital.
Tenaga 29 Mac 2017
66
TUAN AHMAD MARZUKI BIN SHAARY [BACHOK]
Dewan / Sesi : Dewan Rakyat (Mesyuarat Pertama) / Januari - April
Tuan Ahmad Marzuki bin Shaary [BACHOK] minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan laporan kajian terkini projek pembinaan Empangan Lebir dan Nenggiri. Nyatakan jumlah keluasan kawasan yang bakal ditenggelamkan.
Tenaga 23 Mac 2017
67
DATUK DR. HAJI. ABD. LATIFF BIN AHMAD [MERSING]
Dewan / Sesi : Dewan Rakyat (Mesyuarat Pertama) / Januari - April
DATUK DR. HAJI. ABD. LATIFF BIN AHMAD minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan apakah bantuan Kerajaan khususnya dari Kementerian ini bagi menyelesaikan isu kemarau yang melanda Daerah Mersing terutamanya masalah di takungan air di Ampangan Chongok, Mersing.
Air 21 Mac 2017
68
TUAN WONG TIEN FATT @ WONG NYUK FOH [SANDAKAN]
Dewan / Sesi : Dewan Rakyat (Mesyuarat Pertama) / Januari - April
TUAN Wong TIEN FATT @ WONG NYUK FOH [SANDAKAN] minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan maklumat terkini projek pembangunan 380 MW loji jana kuasa gas di Sandakan secara terperinci. Bila projek ini akan dimulakan, berapa peruntukan akan diguna pakai dan nyatakan kontraktor yang dapat tawaran tender?
Tenaga 20 Mac 2017
69
TUAN TEO KOK SEONG [RASAH]
Dewan / Sesi : Dewan Rakyat (Mesyuarat Pertama) / Januari - April
TUAN TEO KOK SEONG [RASAH] minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan :-

(a)         berapakah jumlah kes-kes usikan meter yang diterima oleh pihak Tenaga Nasional Berhad (TNB) sejak tahun 2013 hingga 2016 berdasarkan negeri dan kesalahan; dan

(b)         mengapakah masih ramai pengguna yang mengadu mereka tidak mendapat layanan yang adil daripada TNB serta perhatian daripada Suruhanjaya Tenaga walaupun mereka langsung tidak mengusik meter. 
Tenaga 07 Mac 2017
Kongsi Halaman Ini :
Sorotan Penting
image Penyerahan sijil penghargaan kepada TNB & ST Selanjutnya
image Program Satu Pingat Satu Pokok: Pemenang Pingat Emas KL2017 Tanam Pokok di Bukit Jalil Selanjutnya
image Pelancaran Tapak Rintis Premis Makanan Hijau Dan Sistem Pencernaan Anaerobik Selanjutnya
image MAJLIS SAMBUTAN DEEPAVALI KeTTHA DISAMBUT MERIAH Selanjutnya
noimage Kumpulan Wang Industri Elektrik (KWIE) Selanjutnya
image Karnival Inovasi Teknologi Hijau Selanjutnya
image Menteri KeTTHA Rasmi IGEM2017 Selanjutnya
image Pelan Induk Teknologi Hijau dilancar Selanjutnya
image M5 – Infra Rakyat Selanjutnya
noimage KeTTHA terima kereta elektrik Tesla Selanjutnya
image SNEAK PREVIEW IGEM 2017 - TO POWER GREEN CITIES Selanjutnya
image Menteri KeTTHA saksi perjanjian Energy Purchase and Wheeling Agreement Selanjutnya
image 7TH IWA-ASPIRE CONFERENCE & WATER MALAYSIA EXHIBITION 2017 Selanjutnya
noimage Menteri KeTTHA Lancar Dana Kontrak Prestasi Tenaga (EPC) 16 Ogos 2017, Putrajaya - Datuk Seri Panglima Dr Maximus Johnity Ongkili, Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air hari ini telah melancarkan program Dana Kontrak Prestasi Tenaga (EPC)... Selanjutnya
noimage MAJLIS MESRA AIDILFITRI KeTTHA DISAMBUT MERIAH Majlis Mesra Aidilfitri Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air (KeTTHA) bersama Menteri.... Selanjutnya
noimage LOJI RAWATAN KUMBAHAN PANTAI 2 DAN PANTAI ECO PARK DIBUKA SECARA RASMI Kuala Lumpur, 25 Mei 2017 - Loji bawah tanah pertama di Malaysia dan terbesar di rantau Asia Pasifik, Loji Rawatan Kumbahan Pantai 2 (P2STP) dan Pantai Eco Park telah dibuka secara rasminya... Selanjutnya
image Minister Ongkili Invites All Malaysians To Inspire The World At Expo 2017 Selanjutnya
noimage ACTING DEPUTY MINSTER KeTTHA LAUNCH THE IWA-ASPIRE CONFERENCE The Acting Deputy Minister of Energy, Green Technology and Water YB Senator Dato’ Seri SK Devamany today launched the IWA - ASPIRE 2017... Selanjutnya
noimage 59 KAKITANGAN KeTTHA TERIMA ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG Seramai 59 kakitangan Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air (KeTTHA), Jabatan dan Agensi telah menerima APC.. Selanjutnya
image ACTING DEPUTY MINSTER KeTTHA LAUNCH THE MBA IN INFRASTRUCTURE ASSET MANAGEMENT The Institute for Infrastructure Asset Management (IIAM) Asia Region - Malaysia... Selanjutnya
image SMART AND ECO FRIENDLY CITY SEMINAR Secretary General, Ministry of Energy, Green Technology and Water Dato’ Seri Ir. Dr Zaini Ujang has delivered keynote speech.. Selanjutnya
image Menteri KeTTHA Lancar Stesen ChargEV Serdang, 9 Mac 2017 - Datuk Seri Panglima Dr Maximus Johnity Ongkili, Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air hari ini telah melancarkan stesen ChargEV... Selanjutnya
image MESYUARAT PERTAMA MAJLIS TEKNOLOGI HIJAU DAN PERUBAHAN IKLIM YAB Perdana Menteri, Dato’ Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak telah mempengerusikan Mesyuarat Pertama Majlis Teknologi Hijau Dan Perubahan Iklim... Selanjutnya
noimage Menteri KeTTHA Perkenal Malaysia di EXPO Astana 2017 Putrajaya, 1 Mac 2017 - Datuk Seri Panglima Dr Maximus Johnity Ongkili, Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air hari ini telah memperkenalkan Malaysia... Selanjutnya
image MAJLIS PERJUMPAAN KETUA SETIAUSAHA KETTHA BERSAMA WARGA KETTHA DAN AGENSI Majlis Perjumpaan Ketua Setiausaha Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air (KeTTHA... Selanjutnya
image MAJLIS PERJUMPAAN MENTERI BERSAMA WARGA KeTTHA DAN AGENSI PUTRAJAYA, 24 Januari 2017 – Majlis Perjumpaan Menteri bersama Warga KeTTHA dan Agensi serta Amanat Tahun 2017... Selanjutnya
image Pemangku Timbalan Menteri KeTTHA Lancar Projek Mewujudkan Industri Pembungkusan Green-Blue Putrajaya, 10 Januari 2017 – Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air (KeTTHA) telah melancarkan satu inisiatif baru iaitu Projek Mewujudkan Industri Pembungkusan Green-Blue... Selanjutnya
image KETUA SETIAUSAHA KeTTHA SAKSI MoU ANTARA AIR BERHAD DAN UTM Putrajaya – Ketua Setiausaha Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air, Dato’ Seri Ir Dr. Zaini Ujang menyaksikan majlis menandatangani Memorandum Persefahaman (MoU)... Selanjutnya
noimage INDUSTRIAL ENGAGEMENT WORKSHOP ON SKILLS CHALLENGES IN THE WATER AND WASTEWATER INDUSTRY Putrajaya, 8 Dec 2016 - Universiti Kuala Lumpur through its newly establish Centre for Water Engineering and its strategic alliances; UNESCO-IHE Institute for Water Education & Malaysian Water Association... Selanjutnya
image 100 move into longhouses in Matunggong MATUNGGONG, 3 November - Some 100 people in Kampung Membatu Laut Baru, here, received an early Christmas present after finally moving comfortably into their homes... Selanjutnya
image Pemangku Timbalan Menteri KeTTHA Rasmi Projek Pembetungan PAPAN 1 YB Senator Dato’ Sri S.K. Devamany, Pemangku Timbalan Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air telah melancarkan Projek Loji Rawatan Kumbahan Serantau dan Rangkaian Paip Pembetungan Projek di Papan (PAPAN 1)... Selanjutnya
image 22nd Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change Ketua Setiausaha Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air, Dato' Seri Ir. Dr. Zaini Ujang telah menyampaikan taklimat berkaitan pemuliharaan tenaga dan kelestarian sempena Persidangan 22nd Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (COP 22)... Selanjutnya
noimage MAJLIS PERJUMPAAN KETUA SETIAUSAHA KETTHA BERSAMA WARGA KETTHA DAN AGENSI DI BAWAH KEMENTERIAN Majlis Perjumpaan Ketua Setiausaha Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air (KeTTHA), YBhg. Dato' Seri Ir. Dr. Zaini Ujang Bersama Warga KeTTHA dan Agensi Di Bawah Kementerian telah diadakan dengan jayanya pada 9 November 2016... Selanjutnya
 
Pengguna Atas Talian : onlineonline
Statistik Pelawat : totaltotaltotaltotaltotaltotaltotal
 
Tarikh Akhir Kemaskini :
Hakcipta © 2014 Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air
Paparan terbaik menggunakan Mozilla Firefox dengan resolusi skrin 1024 x 768