• tip
  • tip
  • tip
  • tip
Tender & Sebut Harga
article printer email
No Perkara
1 DEVELOPMENT OF SEDA MALAYSIA’S BUSINESS PLAN

Tarikh Iklan Disiarkan : 21 Februari 2018
Tarikh Tutup Dokumen : 09 Mac 2018
2 PAPARAN KEPUTUSAN TENDER TERBUKA : PERKHIDMATAN PERUNDING - PROGRAM NON-REVENUE WATER (NRW) NASIONAL PENDEKATAN 1 NEGERI SABAH (TENDER SEMULA)

Tarikh Iklan Disiarkan : 13 Februari 2018
Tarikh Tutup Dokumen : 27 Februari 2018
3 PAPARAN BORANG JADUAL TENDER TERHAD : PERKHIDMATAN PERUNDING - PROGRAM NON-REVENUE WATER (NRW) NASIONAL PENDEKATAN 1 NEGERI KEDAH DAN PERLIS, (NO TENDER: BBA(T)25/2017)

Tarikh Iklan Disiarkan : 27 Disember 2017
Tarikh Tutup Dokumen : 10 Januari 2018
4 PAPARAN BORANG JADUAL TENDER TERHAD : PERKHIDMATAN PERUNDING - PROGRAM NON-REVENUE WATER (NRW) NASIONAL PENDEKATAN 1 NEGERI KELANTAN

Tarikh Iklan Disiarkan : 08 Disember 2017
Tarikh Tutup Dokumen : 15 Disember 2017
5 PAPARAN BORANG JADUAL TENDER TERBUKA : PERKHIDMATAN PERUNDING - PROGRAM NON-REVENUE WATER (NRW) NASIONAL PENDEKATAN 1 NEGERI SARAWAK, (NO TENDER: BBA(T)26/2017)

Tarikh Iklan Disiarkan : 07 Disember 2017
Tarikh Tutup Dokumen : 21 Disember 2017
6 PERKHIDMATAN PERUNDING - PROGRAM NON-REVENUE WATER ( NRW ) NASIONAL PENDEKATAN 1 NEGERI SABAH (TENDER SEMULA) BBA(T)23/2017

Tarikh Iklan Disiarkan : 06 November 2017
Tarikh Tutup Dokumen : 13 November 2017
7 PERKHIDMATAN SEWAAN BROADBAND PORTAWIFI BAGI KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR (KeTTHA)

Tarikh Iklan Disiarkan : 03 November 2017
Tarikh Tutup Dokumen : 10 November 2017
8 PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DAN PEMBERSIHAN TUMBUH-TUMBUHAN DI KAWASAN EMPANGAN MENGKUANG

Tarikh Iklan Disiarkan : 25 Oktober 2017
Tarikh Tutup Dokumen : 14 November 2017
9 SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM EMEL KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR BAGI TEMPOH DUA BELAS (12) BULAN

Tarikh Iklan Disiarkan : 23 Oktober 2017
Tarikh Tutup Dokumen : 27 Oktober 2017
10 SEBUTHARGA KERJA-KERJA PEMASANGAN PAGAR DI AIAS TAPAK TANAH REZAB JABATAN PERKHIDMAIAN PEMBETUNGAN DI ATAS tOT 5173, SG. SIPUT, MUKIM KOTA LAMA, KUALA KANGSAR, PERAK.

Tarikh Iklan Disiarkan : 20 Oktober 2017
Tarikh Tutup Dokumen : 20 November 2017
11 PAPARAN BORANG JADUAL TENDER TERHAD : PEROLEHAN PERKHIDMATAN PERUNDING - PROGRAM NON-REVENUE WATER (NRW) NASIONAL PENDEKATAN 1 NEGERI PAHANG

Tarikh Iklan Disiarkan : 17 Oktober 2017
Tarikh Tutup Dokumen : 31 Oktober 2017
12 SEBUTHARGA PERKHIDMATAN MEMBEKAL BAHAN PROMOSI KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR (KeTTHA)

Tarikh Iklan Disiarkan : 17 Oktober 2017
Tarikh Tutup Dokumen : 24 Oktober 2017
13 KERJA-KERJA PENYAMBUNGAN PAIP BEKALAN AIR DARIPADA PAIP PBAPP BAGI PROJEK PEMBESARAN EMPANGAN MENGKUANG, PULAU PINANG – MENAIKTARAF RUMAH PAM MAK SULONG DAN KERJA-KERJA BERKAITAN.

Tarikh Iklan Disiarkan : 26 September 2017
Tarikh Tutup Dokumen : 05 September 2017
14 Membekal, Memasang, Mengkonfigurasi, Menguji dan Mentauliah Perisian Serta Perkhidmatan Aplikasi Sistem Perakaunan Berkomputer Berasaskan ‘Cloud’ yang Mematuhi Kriteria ‘Standard Accounting System For Government Agencies’ (SAGA) untuk SEDA Malaysia.

Tarikh Iklan Disiarkan : 13 September 2017
Tarikh Tutup Dokumen : 04 Oktober 2017
15 PEROLEHAN HIJAU: TAWARAN SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN MENULIS, MEREKABENTUK, MENCETAK DAN MEMBEKAL MAJALAH “TRANSITIONING THE NATION TOWARDS SUSTAINABLE ENERGY MALAYSIA (TTNTSE)” UNTUK SATU (1) ISU DISEMBER BAGI TAHUN 2017 DAN TIGA (3) ISU (APRIL, OGOS DAN DISEMBER) BAGI TAHUN 2018 BAGI SEDA MALAYSIA.

Tarikh Iklan Disiarkan : 12 September 2017
Tarikh Tutup Dokumen : 22 September 2017
16 eBIDDING MEMBEKALKAN TONER DAN KATRIJ MESIN CETAK (PRINTER) BERCIRIKAN HIJAU UNTUK KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR (KeTTHA)

Tarikh Iklan Disiarkan : 25 Ogos 2017
Tarikh Tutup Dokumen : 08 September 2017
17 PERKHIDMATAN NAIK TARAF SISTEM PEMANTAUAN PROJEK AIR, GREEN DAN TENAGA (SMArT) DAN SISTEM PERMOHONAN ONLINE DANA MALAYSIA ELECTRIC SUPPLY INDUSTRIES TRUST ACCOUNT (MESITA) DI KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR (KeTTHA)

Tarikh Iklan Disiarkan : 23 Ogos 2017
Tarikh Tutup Dokumen : 28 Ogos 2017
18 PERKHIDMATAN PERUNDING - PROGRAM NON-REVENUE WATER ( NRW ) NASIONAL PENDEKATAN 1 NEGERI SABAH

Tarikh Iklan Disiarkan : 21 Ogos 2017
Tarikh Tutup Dokumen : 15 September 2017
19 SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN SKIM PERLINDUNGAN INSURAN BERKELOMPOK (TAKAFUL) KAKITANGAN SEDA MALAYSIA

Tarikh Iklan Disiarkan : 17 Ogos 2017
Tarikh Tutup Dokumen : 05 September 2017
20 PERKHIDMATAN SEWAAN KENDERAAN BAGI KEGUNAAN PEGAWAI PENGIRING YB MENTERI DI SABAH BAGI TEMPOH 1 TAHUN

Tarikh Iklan Disiarkan : 11 Ogos 2017
Tarikh Tutup Dokumen : 17 Ogos 2017
21 PERKHIDMATAN PEMBAIKAN HOST SERVER THIN CLIENT BAGI PENGGUNAAN THIN CLIENT KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR

Tarikh Iklan Disiarkan : 07 Ogos 2017
Tarikh Tutup Dokumen : 09 Ogos 2017
22 PERKHIDMATAN PEMBAHARUAN LESEN PERKAKASAN WEB APPLICATION FIREWALL DAN KHIDMAT SOKONGAN TEKNIKAL DI KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR (KeTTHA)

Tarikh Iklan Disiarkan : 07 Ogos 2017
Tarikh Tutup Dokumen : 14 Ogos 2017
23 PERKHIDMATAN PEMBAHARUAN LESEN PERKAKASAN ANTISPAM DAN KHIDMAT SOKONGAN TEKNIKAL DI KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR (KeTTHA)

Tarikh Iklan Disiarkan : 07 Ogos 2017
Tarikh Tutup Dokumen : 14 Ogos 2017
24 Supply, Deliver, Install, Testing and Commissioning and Maintenance of Minimum 3KWP (Nominal) Per House of Building Integrated Solar Photovoltaic (BIPV) System.

Tarikh Iklan Disiarkan : 01 Ogos 2017
Tarikh Tutup Dokumen : 31 Disember 2017
25 Notis Sebutharga: Kerja-kerja Penyiasatan Tanah Untuk Cadangan Kerja-kerja Meningkatkan Sumber Air Mentah Bagi Loji Rawatan Air Gemas, Negeri Sembilan

Tarikh Iklan Disiarkan : 21 Julai 2017
Tarikh Tutup Dokumen : 03 Ogos 2017
26 KERJA-KERJA PEMASANGAN PAGAR DIATAS TAPAK TANAH JABATAN PERKHIDMATAN PEMBETUNGAN DI ATAS LOT 4335, MUKIM PARIT BUNTAR, DAERAH KERIAN, PERAK.

Tarikh Iklan Disiarkan : 12 Julai 2017
Tarikh Tutup Dokumen : 22 Ogos 2017
27 KERJA-KER.]A PEMASANGAN PAGAR DIATAS TAPAK TANAH JABATAN PERKHIDMATAN PEMBETUNGAN DI ATAS LOT 5]73, SG. SIPUT, MUKIM KOTA LAMA, KUALA KANGSAR, PERAK.

Tarikh Iklan Disiarkan : 12 Julai 2017
Tarikh Tutup Dokumen : 21 Ogos 2017
28 SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PENERBITAN BUKU LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR

Tarikh Iklan Disiarkan : 03 Julai 2017
Tarikh Tutup Dokumen : 07 Julai 2017
29 SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN SKIM PERLINDUNGAN INSURAN BERKELOMPOK KAKITANGAN SEDA MALAYSIA

Tarikh Iklan Disiarkan : 20 Jun 2017
Tarikh Tutup Dokumen : 05 Julai 2017
30 PEROLEHAN HIJAU: TAWARAN SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN MENULIS, MEREKABENTUK, MENCETAK DAN MEMBEKAL MAJALAH “TRANSITIONING THE NATION TOWARDS SUSTAINABLE ENERGY (TTNTSE)” UNTUK TAHUN 2017 DAN 2018 BAGI SEDA MALAYSIA

Tarikh Iklan Disiarkan : 30 Mei 2017
Tarikh Tutup Dokumen : 07 Jun 2017
31 PENGGANTIAN PAM AIR MENTAH FASA 1 DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI LRA KG. LAWA GADONG, BEAUFORT, SABAH

Tarikh Iklan Disiarkan : 19 Mei 2017
Tarikh Tutup Dokumen : 22 Jun 2017
32 Notis Sebutharga: Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Untuk Aset-Aset Projek Pembesaran Empangan Mengkuang, Pulau Pinang.

Tarikh Iklan Disiarkan : 25 April 2017
Tarikh Tutup Dokumen : 04 Mei 2017
33 SEBUT HARGA : PERKHIDMATAN SEWAAN LUKISAN DI ARAS 1, 2, 3, 4, 5 DAN 6, KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR (KeTTHA)

Tarikh Iklan Disiarkan : 18 April 2017
Tarikh Tutup Dokumen : 24 April 2017
34 Notis Sebutharga: Kerja-Kerja Penyiasatan Tanah Untuk Kajian Kemungkinan dan Kajian Impak Alam Sekitar Terperinci Bagi Pembinaan Empangan Mersing.

Tarikh Iklan Disiarkan : 13 April 2017
Tarikh Tutup Dokumen : 25 April 2017
35 Design, Supply, Deliver, Install, Testing & Commissioning and Maintenance of minimum 3kWp (nominal) per house of Building Integrated Solar Photovoltaic (BIPV) System and Ancillary Works at Selected 1,620 Houses under MySuria Program

Tarikh Iklan Disiarkan : 10 April 2017
Tarikh Tutup Dokumen : 08 Mei 2017
36 Pembinaan Satu(1) Buah Tangki Simpanan dan Lain-lain Kerja Yang Berkaitan Bagi Meningkatkan Sistem Simpanan dan Bekalan Air Bagi Penduduk di Kawasan Lajau dan Ganggarak, WP Labuan

Tarikh Iklan Disiarkan : 04 April 2017
Tarikh Tutup Dokumen : 04 Mei 2017
37 Notis Sebutharga: Kerja-Kerja Penyiasatan Tanah Untuk Kajian Kemungkinan Bagi Pembangunan Sumber Air Lembangan Sungai Muar.

Tarikh Iklan Disiarkan : 23 Mac 2017
Tarikh Tutup Dokumen : 04 April 2017
38 Tender Menyiapkan Kerja-Kerja Terbengkalai Bagi Cadangan Kerja Pemasangan Band Screen Dan Sand Injector Pump Bagi Menyelesaikan Masalah Mendapan Sedimen & Sampah Di Mukasauk Fasa 1 & 2 Loji Rawatan Air Kg. Lawa Gadong, Beaufort, Sabah.

Tarikh Iklan Disiarkan : 16 Februari 2017
Tarikh Tutup Dokumen : 16 Mac 2017
39 KERJA-KERJA UKUR UNTUK PROJEK PENYALURAN AIR MENTAH ISKANDAR MALAYSIA (PAMIM)

Tarikh Iklan Disiarkan : 15 Februari 2017
Tarikh Tutup Dokumen : 16 Mac 2017
40 PERKHIDMATAN MENJAHIT, MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PAKAIAN SERAGAM KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR BAGI TAHUN 2017

Tarikh Iklan Disiarkan : 06 Februari 2017
Tarikh Tutup Dokumen : 13 Februari 2017
41 CADANGAN PROJEK MENAIKTARAF EMPANGAN CONGOK, MERSING, JOHOR - JBA(T) 1/2017

Tarikh Iklan Disiarkan : 27 Januari 2017
Tarikh Tutup Dokumen : 21 Februari 2017
42 Kenyataan Request-for-Proposal (Terbuka) - SEDA

Tarikh Iklan Disiarkan : 24 Januari 2017
Tarikh Tutup Dokumen : 21 Februari 2017
43 KENYATAAN TAWARAN TENDER OLEH MGTC

Tarikh Iklan Disiarkan : 25 November 2016
Tarikh Tutup Dokumen : 19 Disember 2016
44 PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM EMEL KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR BAGI TEMPOH DUA BELAS BULAN (12) BULAN

Tarikh Iklan Disiarkan : 10 November 2016
Tarikh Tutup Dokumen : 14 November 2016
45 PERKHIDMATAN PEMBAHARUAN LESEN PERKAKASAN ANTISPAM DAN KHIDMAT SOKONGAN TEKNIKAL DI KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR (KeTTHA)

Tarikh Iklan Disiarkan : 31 Oktober 2016
Tarikh Tutup Dokumen : 03 November 2016
46 SEBUT HARGA UNTUK PERKHIDMATAN MENCETAK BAHAN PROMOSI BAGI KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR

Tarikh Iklan Disiarkan : 28 Oktober 2016
Tarikh Tutup Dokumen : 03 November 2016
47 CADANGAN PENYAMBUNGAN HARTANAH ENAM BELAS (16) PREMIS DI8 JALAN BRUNEI OFF JALAN PUDU, KUALA LUMPUR (REKA DAN BINA)

Tarikh Iklan Disiarkan : 26 September 2016
Tarikh Tutup Dokumen : 27 Disember 2016
48 TENDER PENYELENGGARAAN PERALATAN ICT, PERISIAN ICT DAN PERALATAN M&E (MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL) BAGI PUSAT DATA HIJAU KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR, MALAYSIA (KeTTHA)

Tarikh Iklan Disiarkan : 22 September 2016
Tarikh Tutup Dokumen : 11 Oktober 2016
49 PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN LUARAN BAGI DESKTOP, LAPTOP DAN PRINTER BAGI KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR

Tarikh Iklan Disiarkan : 22 September 2016
Tarikh Tutup Dokumen : 28 September 2016
50 Perolehan Hijau - Tawaran Bagi Membekal, Menghantar, Memasang, Mentauliah dan Menyelenggara Sistem Pengurusan Dokumen Berkomputer termasuk Latihan untuk SEDA Malaysia

Tarikh Iklan Disiarkan : 07 September 2016
Tarikh Tutup Dokumen : 19 September 2016
51 TENDER CADANGAN MENAIKTARAF EMPANGAN CONGOK, MERSING, JOHOR DARUL TAKZIM

Tarikh Iklan Disiarkan : 26 Ogos 2016
Tarikh Tutup Dokumen : 21 September 2016
52 SEBUT HARGA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGUJI PERISIAN ANTIVIRUS DAN PEMBAHARUAN LESEN ANTIVIRUS BAGI KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR (KeTTHA)

Tarikh Iklan Disiarkan : 03 Ogos 2016
Tarikh Tutup Dokumen : 10 Ogos 2016
53 SEBUTHARGA PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MEMASANG PERABOT DAN KELENGKAPAN DI RUMAH YB TIMBALAN MENTERI KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR DI NO. 2, JALAN P10C/2, PRESINT 10, 62500 PUTRAJAYA

Tarikh Iklan Disiarkan : 21 Julai 2016
Tarikh Tutup Dokumen : 28 Julai 2016
54 SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN SEWAAN DAN PENYELENGGARAAN POKOK BUNGA HIDUP BERPASU DAN POKOK BUNGA HIASAN DALAMAN BERPASU SERTA PENYELENGGARAAN LANDSKAP DI KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR (KeTTHA)

Tarikh Iklan Disiarkan : 20 Julai 2016
Tarikh Tutup Dokumen : 01 Ogos 2016
55 SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PENINGKATAN DAN PENYELENGGARAAN LAMAN WEB RASMI UNTUK KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR HIJAU DAN AIR BAGI TAHUN 2016

Tarikh Iklan Disiarkan : 19 Julai 2016
Tarikh Tutup Dokumen : 22 Julai 2016
56 Tender Projek Post Blackout Short Term To Long Term Support (Canopy Gensets At Pasir Putih, POIC and Labuk) Kerja-Kerja Menggantikan 4 Set Janakuasa Kecil Berkadaran 1250kVA dan Kerja-Kerja Berkaitan.

Tarikh Iklan Disiarkan : 15 Jun 2016
Tarikh Tutup Dokumen : 12 Julai 2016
57 SEBUTHARGA PERKHIDMATAN SEWAAN DAN PENYELENGGARAAN POKOK BUNGA HIDUP BERPASU DAN POKOK BUNGA HIASAN DALAMAN BERPASU SERTA PENYELENGGARAAN LANDSKAP DI KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR (KeTTHA)

Tarikh Iklan Disiarkan : 13 Jun 2016
Tarikh Tutup Dokumen : 20 Jun 2016
58 SEBUTHARGA PERKHIDMATAN SEWAAN KENDERAAN BAGI KEGUNAAN PEGAWAI PENGIRING YB MENTERI DI SABAH BAGI TEMPOH 1 TAHUN

Tarikh Iklan Disiarkan : 10 Jun 2016
Tarikh Tutup Dokumen : 17 Jun 2016
59 SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MELAKSANAKAN SECURITY POSTURE ASSESSMENT (SPA) DI KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU & AIR (KeTTHA)

Tarikh Iklan Disiarkan : 10 Mei 2016
Tarikh Tutup Dokumen : 13 Mei 2016
60 SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PENYIASATAN TANAH UNTUK CADANGAN PROJEK PEMBINAAN EMPANGAN JERNIH, ALOR GAJAH, MELAKA

Tarikh Iklan Disiarkan : 25 April 2016
Tarikh Tutup Dokumen : 10 Mei 2016
61 SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PENERBITAN BUKU LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR (KeTTHA) BAGI TAHUN 2015

Tarikh Iklan Disiarkan : 13 April 2016
Tarikh Tutup Dokumen : 18 April 2016
62 SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PEMBAHARUAN LESEN PERKAKASAN INTERNET ACCESS MANAGEMENT DAN FIREWALL DI KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU & AIR (KeTTHA)

Tarikh Iklan Disiarkan : 31 Mac 2016
Tarikh Tutup Dokumen : 07 April 2016
63 PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN DAN PERKHIDMATAN KAWALAN MAKHLUK PEROSAK DI KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR, BLOK E4/5, KOMPLEKS E, PUTRAJAYA

Tarikh Iklan Disiarkan : 30 Mac 2016
Tarikh Tutup Dokumen : 06 April 2016
64 (PINDAAN) SEBUT HARGA PERKHIDMATAN SEWAAN PERALATAN DAN PENYELENGGARAAN SISTEM KEHADIRAN BIOMETRIK DAN PENGAWAL KESELAMATAN KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR (KeTTHA), JABATAN PERKHIDMATAN PEMBETUNGAN (JPP) DAN PASUKAN PROJEK PENYALURAN AIR MENTAH PAH

Tarikh Iklan Disiarkan : 08 Mac 2016
Tarikh Tutup Dokumen : 22 Mac 2016
65 SEBUTHARGA PERKHIDMATAN SEWAAN KENDERAAN BAGI KEGUNAAN YB TIMBALAN MENTERI TENAGA,TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR

Tarikh Iklan Disiarkan : 03 Mac 2016
Tarikh Tutup Dokumen : 10 Mac 2016
66 SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PEMBAHARUAN LESEN PERKAKASAN INTERNET ACCESS MANAGEMENT DAN FIREWALL DI KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU & AIR (KeTTHA)

Tarikh Iklan Disiarkan : 26 Februari 2016
Tarikh Tutup Dokumen : 02 Mac 2016
67 KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MENYIAPKAN MODEL PROJEK PENYALURAN AIR MENTAH DARI PAHANG KE SELANGOR (PPAMPS)

Tarikh Iklan Disiarkan : 24 Februari 2016
Tarikh Tutup Dokumen : 24 Februari 2016
68 SEBUTHARGA PERKHIDMATAN MENJAHIT, MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PAKAIAN SERAGAM KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR BAGI TAHUN 2016

Tarikh Iklan Disiarkan : 15 Februari 2016
Tarikh Tutup Dokumen : 18 Februari 2016
69 SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN SKIM PERLINDUNGAN INSURAN BERKELOMPOK KAKITANGAN SEDA MALAYSIA

Tarikh Iklan Disiarkan : 03 Disember 2015
Tarikh Tutup Dokumen : 10 Disember 2015
70 TENDER PROJEK PENGUKUHAN SISTEM PEMBAHAGIAN ELEKTRIK MELALUI PEMBINAAN PPU LIKAS 33/11kV, KOTA KINABALU, SABAH

Tarikh Iklan Disiarkan : 19 Oktober 2015
Tarikh Tutup Dokumen : 11 November 2015
71 SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM EMEL KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR BAGI TEMPOH DUA BELAS (12) BULAN

Tarikh Iklan Disiarkan : 13 Oktober 2015
Tarikh Tutup Dokumen : 16 Oktober 2015
72 KENYATAAN TAWARAN TENDER PRA-KELAYAKAN (REKA DAN BINA)

Tarikh Iklan Disiarkan : 07 Oktober 2015
Tarikh Tutup Dokumen : 23 Oktober 2015
73 SEBUT HARGA BAGI PERLANTIKAN SYARIKAT PEMBERSIHAN UNTUK PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN RUANG PEJABAT DI PEJABAT PASUKAN PROJEK PENYALURAN AIR MENTAH DARI PAHANG KE SELANGOR(PPAMPS), KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR (KeTTHA) NO. SEBUT HARGA: PPAMPS(SH)1/2015

Tarikh Iklan Disiarkan : 02 Oktober 2015
Tarikh Tutup Dokumen : 08 Oktober 2015
74 SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PERCETAKAN BANNER, BUNTING DAN BUKU PROGRAM, SEMPENA PENGANJURAN MESYUARAT MENTERI-MENTERI ASEAN MENGENAI TENAGA KE-33 (AMEM-33)

Tarikh Iklan Disiarkan : 10 September 2015
Tarikh Tutup Dokumen : 14 September 2015
75 PINDAAN :: SEBUT HARGA PERKHIDMATAN SEWAAN PERALATAN AUDIO VISUAL (AV), LIGHTING, & LIGHTING TRUSS SEMPENA PENGANJURAN MESYUARAT MENTERI-MENTERI ASEAN MENGENAI TENAGA KE-33 (AMEM-33) DI KUALA LUMPUR PADA 5 HINGGA 9 OKTOBER 2015

Tarikh Iklan Disiarkan : 10 September 2015
Tarikh Tutup Dokumen : 17 September 2015
76 SEBUT HARGA PENYELENGGARAAN DAN PEMBAHARUAN SUBSCRIPTION AND SUPPORT PERISIAN VMWARE VSPHERE BAGI KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR, MALAYSIA (KeTTHA)

Tarikh Iklan Disiarkan : 08 September 2015
Tarikh Tutup Dokumen : 15 September 2015
77 SEBUT HARGA MEMBEKAL TONER MESIN CETAK (PRINTER) UNTUK KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR

Tarikh Iklan Disiarkan : 04 September 2015
Tarikh Tutup Dokumen : 22 September 2015
78 SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL PAKAIAN KHAS BUKAN UNIFORM BAGI PERSONEL SECURITY OFFICER (PSO) DAN PEMANDU YANG BERTUGAS SEMPENA PENGANJURAN MESYUARAT MENTERI-MENTERI ASEAN MENGENAI TENAGA KE-33 (AMEM-33) DI KUALA LUMPUR PADA 5 HINGGA 9 OKTOBER 2015

Tarikh Iklan Disiarkan : 03 September 2015
Tarikh Tutup Dokumen : 08 September 2015
79 SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN SEWAAN BERSERTA PENGHANTARAN & PENGAMBILAN, PEMASANGAN, PENGUJIAN SERTA PENDAWAIAN & KERJA-KERJA TEKNIKAL BAGI PERALATAN TEKNIKAL SEMPENA PENGANJURAN MESYUARAT MENTERI-MENTERI ASEAN MENGENAI TENAGA KE-33 (AMEM-33) DI HOTEL GRAND HYATT KUALA LUMPUR

Tarikh Iklan Disiarkan : 27 Ogos 2015
Tarikh Tutup Dokumen : 02 September 2015
80 SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN SEWAAN EMPAT (4) MESIN PENYALIN SELAMA LIMA (5) HARI SEMPENA PENGANJURAN MESYUARAT MENTERI-MENTERI ASEAN MENGENAI TENAGA KE-33 (AMEM-33) DI HOTEL GRAND HYATT KUALA LUMPUR

Tarikh Iklan Disiarkan : 26 Ogos 2015
Tarikh Tutup Dokumen : 01 September 2015
81 *PINDAAN : SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH PERISIAN REVERSE PROXY/LOAD BALANCER BAGI VMWARE/HYPER-V DI KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR (KeTTHA)

Tarikh Iklan Disiarkan : 20 Ogos 2015
Tarikh Tutup Dokumen : 24 Ogos 2015
82 Keputusan Lembaga Perolehan KeTTHA dan Jawatankuasa Sebut Harga KeTTHA Bagi Bulan Julai 2015

Tarikh Iklan Disiarkan : 19 Ogos 2015
Tarikh Tutup Dokumen : 31 Disember 2015
83 SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL BAHAN PROMOSI KEMENTERIAN TENAGA TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR

Tarikh Iklan Disiarkan : 14 Ogos 2015
Tarikh Tutup Dokumen : 18 Ogos 2015
84 SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MENCETAK BAG NON WOVEN (FULL LAMINATED) DAN STATIONERY CASE SEBAGAI BAHAN CENDERAHATI KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR (KeTTHA)

Tarikh Iklan Disiarkan : 13 Julai 2015
Tarikh Tutup Dokumen : 15 Julai 2015
85 SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PENYEWAAN DAN PENYELENGGARAAN PENGALAS KAKI DI KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR (KeTTHA)

Tarikh Iklan Disiarkan : 19 Jun 2015
Tarikh Tutup Dokumen : 23 Jun 2015
86 SEBUT HARGA PERKHIDMATAN SEWAAN MESIN FOTOSTAT DI KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR (KeTTHA) UNTUK TEMPOH DUA BELAS (12) BULAN

Tarikh Iklan Disiarkan : 16 Jun 2015
Tarikh Tutup Dokumen : 23 Jun 2015
87 Keputusan-keputusan Perolehan Bagi Bulan Mei 2015

Tarikh Iklan Disiarkan : 12 Jun 2015
Tarikh Tutup Dokumen : 31 Disember 2015
88 SEBUT HARGA PERKHIDMATAN SEWAAN DAN PENYELENGGARAAN POKOK BUNGA HIDUP BERPASU DAN POKOK BUNGA HIASAN DALAMAN BERPASU SERTA PENYELENGGARAAN LANDSKAP DI KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR (KeTTHA)

Tarikh Iklan Disiarkan : 09 Jun 2015
Tarikh Tutup Dokumen : 16 Jun 2015
89 SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PEMANTAUAN MEDIA (MEDIA MONITORING) BAGI KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR BAGI TEMPOH 24 BULAN

Tarikh Iklan Disiarkan : 03 Jun 2015
Tarikh Tutup Dokumen : 10 Jun 2015
90 SEBUT HARGA BAGI MELANTIK FIRMA UNTUK PERKHIDMATAN MENYEDIAKAN MANUAL PROSEDUR KERJA BAGI PENGURUSAN KUMPULAN WANG TENAGA BOLEH BAHARU

Tarikh Iklan Disiarkan : 01 Jun 2015
Tarikh Tutup Dokumen : 14 Julai 2015
91 SEBUT HARGA PERKHIDMATAN SEWAAN KENDERAAN BESERTA PEMANDU BAGI MESYUARAT PEGAWAI-PEGAWAI KANAN ASEAN MENGENAI TENAGA KE-33 (33rd SOME) PADA 25 HINGGA 31 MEI 2015

Tarikh Iklan Disiarkan : 12 Mei 2015
Tarikh Tutup Dokumen : 14 Mei 2015
92 SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN SEWAAN KENDERAAN BAGI KEGUNAAN PEGAWAI PENGIRING YB MENTERI DI SABAH BAGI TEMPOH 1 TAHUN

Tarikh Iklan Disiarkan : 12 Mei 2015
Tarikh Tutup Dokumen : 19 Mei 2015
93 Keputusan-keputusan Perolehan Yang Telah Diputuskan Melalui Lembaga Perolehan Kementerian (LP) dan Jawatankuasa Sebut Harga (JKSH) bagi tempoh Jan 2015 sehingga April 201

Tarikh Iklan Disiarkan : 30 April 2015
Tarikh Tutup Dokumen : 31 Disember 2015
94 SEBUT HARGA PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN SWASTA, KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR

Tarikh Iklan Disiarkan : 09 April 2015
Tarikh Tutup Dokumen : 21 April 2015
95 SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MEREKABENTUK, MENCETAK DAN MENGHANTAR BUKU LAPORAN TAHUNAN 2014 KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR

Tarikh Iklan Disiarkan : 06 April 2015
Tarikh Tutup Dokumen : 13 April 2015
96 SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MEMBEKAL DAN MENCETAK SET TALI LEHER DAN SET SCARFT SEBAGAI BAHAN CENDERAMATA KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR.

Tarikh Iklan Disiarkan : 06 April 2015
Tarikh Tutup Dokumen : 09 April 2015
97 SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PEMANTAUAN MEDIA (MEDIA MONITORING) BAGI KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR (KeTTHA) DAN AGENSI DI BAWAHNYA (SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AIR (SPAN), SURUHANJAYA TENAGA (ST) DAN MALAYSIAN GREEN TECHNOLOGY CORPORATION (MGTC)

Tarikh Iklan Disiarkan : 01 April 2015
Tarikh Tutup Dokumen : 08 April 2015
98 SEBUTHARGA PERKHIDMATAN BEKALAN PAKAIAN SERAGAM KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR BAGI TAHUN 2015

Tarikh Iklan Disiarkan : 30 Mac 2015
Tarikh Tutup Dokumen : 01 April 2015
99 TAWARAN SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN MEREKABENTUK, MENCETAK, MENTERJEMAH DAN MEMBEKAL LAPORAN TAHUNAN 2013 BAGI SEDA MALAYSIA

Tarikh Iklan Disiarkan : 16 Mac 2015
Tarikh Tutup Dokumen : 06 April 2015
100 SEBUTHARGA PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH PERISIAN REVERSE PROXY/LOAD BALANCER BAGI VMWARE/HYPER-V DI KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR (KeTTHA)

Tarikh Iklan Disiarkan : 26 Februari 2015
Tarikh Tutup Dokumen : 02 Mac 2015
101 PERKHIDMATAN SEWAAN KENDERAAN BESERTA PEMANDU UNTUK PROGRAM KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR 2015 DI W.P. LABUAN

Tarikh Iklan Disiarkan : 06 Februari 2015
Tarikh Tutup Dokumen : 10 Februari 2015
102 PERKHIDMATAN PEMBAHARUAN LESEN PERISIAN VMWARE VCENTER DAN VMWARE VSPHERE ENTREPRISE PLUS SERTA SOKONGAN TEKNIKAL

Tarikh Iklan Disiarkan : 06 Februari 2015
Tarikh Tutup Dokumen : 10 Februari 2015
103 PERKHIDMATAN PEROLEHAN SEWAAN KOMPUTER PERIBADI BAGI PELAKSANAAN SISTEM 1GFMAS KEPADA KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR (KeTTHA) SERTA AGENSI DI BAWAHNYA (JABATAN BEKALAN AIR PUTRAJAYA, JABATAN BEKALAN AIR LABUAN, JABATAN PERKHIDMATAN PEMBETUNGAN DAN PROJEK PENYALURAN AIR MENTAH PAHANG-SELANGOR (PPAMPS))

Tarikh Iklan Disiarkan : 08 Januari 2015
Tarikh Tutup Dokumen : 29 Januari 2015
104 SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PENGUBAHSUAIAN & REKABENTUK DALAMAN RUANGAN PEJABAT DI PEJABAT PENTADBIRAN YB MENTERI, YB TIMBALAN MENTERI, PEJABAT KETUA SETIAUSAHA, BAHAGIAN AKAUN DAN UNIT INTEGRITI DI KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR

Tarikh Iklan Disiarkan : 21 November 2014
Tarikh Tutup Dokumen : 02 Disember 2014
105 SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PEMBEKALAN, PENGHANTARAN DAN PEMASANGAN KEMASAN KERTAS DINDING (WALLPAPER) DAN PERMAIDANI DI PEJABAT SETIAUSAHA POLITIK YB MENTERI, PEJABAT KETUA SETIAUSAHA DAN BILIK TETAMU YB TIMBALAN MENTERI

Tarikh Iklan Disiarkan : 20 November 2014
Tarikh Tutup Dokumen : 27 November 2014
106 Tawaran Iklan Sebut Harga bagi Pelantikan Perkhidmatan Perunding berkenaan Cukai barang dan Perkhidmatan (GST) di SEDA Malaysia

Tarikh Iklan Disiarkan : 07 November 2014
Tarikh Tutup Dokumen : 18 November 2014
107 TAWARAN SEBUT HARGA BAGI PELANTIKAN JURUPERUNDING BEBAS UNTUK PERKHIDMATAN MENYEDIAKAN MANUAL PROSEDUR KERJA (SOP) DAN MENGURUSKAN PROSES PERMOHONAN KUOTA SOLAR FOTOVOLTAIK BERKAPASITI MELEBIHI 425 KW SEHINGGA DAN TERMASUK 1MW BAGI KATEGORI BUKAN INDIVIDU (SECARA MANUAL) DI BAWAH MEKANISMA TARIF GALAKAN

Tarikh Iklan Disiarkan : 04 November 2014
Tarikh Tutup Dokumen : 18 November 2014
108 SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PEROLEHAN PERALATAN ICT BAGI BAHAGIAN AKAUN DI KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU & AIR (KeTTHA). NO. SEBUT HARGA: KeTTHA (SH) 10/2014

Tarikh Iklan Disiarkan : 30 Oktober 2014
Tarikh Tutup Dokumen : 06 November 2014
109 SEBUT HARGA UNTUK BEKALAN /PERKHIDMATAN (SPP BIL. 2 TAHUN 2014) PERKHIDMATAN MELAKSANAKAN SECURITY POSTURE ASSESSMENT (SPA) DI KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU & AIR (KeTTHA)

Tarikh Iklan Disiarkan : 20 Oktober 2014
Tarikh Tutup Dokumen : 23 Oktober 2014
110 SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN DAN KAWALAN MAKHLUK PEROSAK UNTUK KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR, BLOK E4/5 KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E, PUTRAJAYA.

Tarikh Iklan Disiarkan : 25 September 2014
Tarikh Tutup Dokumen : 07 Oktober 2014
111 TENDER PENYELENGGARAAN PERKAKASAN, PERISIAN ICT DAN PERALATAN M&E (MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL) BAGI PUSAT DATA HIJAU KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR. (TENDER KeTTHA 2/2014)

Tarikh Iklan Disiarkan : 14 Ogos 2014
Tarikh Tutup Dokumen : 04 September 2014
112 SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM EMEL DI KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR. (NO. SEBUT HARGA: KeTTHA SH (B) 1/2014)

Tarikh Iklan Disiarkan : 12 Ogos 2014
Tarikh Tutup Dokumen : 15 Ogos 2014
113 Sebut Harga Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Swasta Untuk Kompleks Mukasauk, Stesen Pam dan Kuarters Pekerja di Karak, Pahang. (No. Sebut Harga : PPAMPS(SH)2/2014)

Tarikh Iklan Disiarkan : 11 Julai 2014
Tarikh Tutup Dokumen : 23 Julai 2014
114 KEPUTUSAN SEBUT HARGA BAGI SEWAAN DAN PENYELENGGARAAN POKOK BERPASU HIDUP DAN POKOK BUNGA BERPASU DI KeTTHA

Tarikh Iklan Disiarkan : 16 Jun 2014
Tarikh Tutup Dokumen : 20 Jun 2014
115 Sebut Harga Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Swasta Untuk Kompleks Muka Sauk, Stesen Pam dan Kuarters Pekerja di Karak, Pahang. (No. Sebut Harga : PPAMPS(SH)1/2014)

Tarikh Iklan Disiarkan : 05 Jun 2014
Tarikh Tutup Dokumen : 20 Jun 2014
116 Sebut Harga Perkhidmatan Sewaan dan Penyelenggaraan Pokok Berpasu Hidup dan Pokok Bunga Berpasu Di Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air. (No. Sebut Harga : KeTTHA(SH)7/2014)

Tarikh Iklan Disiarkan : 26 Mei 2014
Tarikh Tutup Dokumen : 02 Jun 2014
117 Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Merekabentuk, Mencetak, Menterjemah Dan Membekal Laporan Tahunan 2013 Bagi SEDA Malaysia

Tarikh Iklan Disiarkan : 14 Mei 2014
Tarikh Tutup Dokumen : 16 Mei 2014
118 Tender Bagi Membangun, Membekal, Memasang, Menguji, Mentauliah dan Menyelenggara Peralatan Serta Perisian Bagi; i. Peningkatan Pusat Data Hijau; ii. Pusat Pemulihan Bencana; Dan iii. Komputer Peribadi dan Komputer Riba Di Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air.

Tarikh Iklan Disiarkan : 28 April 2014
Tarikh Tutup Dokumen : 28 Mei 2014
119 Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Penerbitan Video Korporat Untuk Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air. [KeTTHA(SH)1/2014]

Tarikh Iklan Disiarkan : 21 April 2014
Tarikh Tutup Dokumen : 27 April 2014
120 Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Penyelenggaraan Landskap Di Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air. [KeTTHA(SH)4/2014]

Tarikh Iklan Disiarkan : 21 April 2014
Tarikh Tutup Dokumen : 27 April 2014
121 Sebut Harga Perkhidmatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Telefon Toshiba IP-Business Communication di Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air (No. Sebut Harga : KeTTHA (SH) 6/2014

Tarikh Iklan Disiarkan : 10 April 2014
Tarikh Tutup Dokumen : 14 April 2014
122 Sebut Harga Perkhidmatan Penyewaan dan Penyelenggaraan Pengalas Kaki di Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air (No. Sebut Harga : KeTTHA (SH) 5/2014

Tarikh Iklan Disiarkan : 10 April 2014
Tarikh Tutup Dokumen : 14 April 2014
123 Sebut Harga Perkhidmatan Penyelenggaraan Landskap Di Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air. (No. Sebut Harga : KeTTHA(SH)4/2014)

Tarikh Iklan Disiarkan : 07 April 2014
Tarikh Tutup Dokumen : 10 April 2014
124 Sebut Harga Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Swasta Untuk Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air. (No. Sebut Harga: KeTTHA (SH) 3/2014)

Tarikh Iklan Disiarkan : 04 April 2014
Tarikh Tutup Dokumen : 14 April 2014
125 Sebut Harga Perkhidmatan Penerbitan Video Korporat Untuk Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air. (No. Sebut Harga: KeTTHA(SH)1/2014)

Tarikh Iklan Disiarkan : 12 Mac 2014
Tarikh Tutup Dokumen : 19 Mac 2014
126 SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENERBITAN VIDEO KORPORAT UNTUK KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR (No. Sebut Harga : KeTTHA(SH)1/2014)

Tarikh Iklan Disiarkan : 21 Februari 2014
Tarikh Tutup Dokumen : 28 Februari 2014
127 Permohonan Untuk Cadangan Bagi Membekalkan Perkhidmatan Kerja-Kerja Audit Ke Atas Peruntukan Daripada Tarif Elektrik Bagi Kumpulan Wang Tenaga Boleh Baharu (Re Fund)

Tarikh Iklan Disiarkan : 21 November 2013
Tarikh Tutup Dokumen : 21 November 2013
128 Iklan Pemberitahuan Pembekal Yang Berjaya Sebut Harga Bil.11/2013

Tarikh Iklan Disiarkan : 01 November 2013
Tarikh Tutup Dokumen : 01 November 2013
Kongsi Halaman Ini :
Sorotan Penting
image KSU KeTTHA Rasmi McDonald’s Setia Alam Selanjutnya
noimage PUNCA GANGGUAN BEKALAN AIR DI SELANGOR Selanjutnya
image Dialog Integriti: Berintegriti Melestari Alam Selanjutnya
image Dialog TN50 Membudayakan Amalan Hijau Selanjutnya
image Dialog TN50 Green Selanjutnya
image SABAH AKAN MENDAPAT BEKALAN ELEKTRIK LEBIH BAIK MENJELANG 2020 Ribuan warga Sabah membanjiri Suria Sabah Mall di sini hari ini sempena Hari Terbuka Bekalan Elektrik Sabah anjuran Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air... Selanjutnya
 
Pengguna Atas Talian : onlineonline
Statistik Pelawat : totaltotaltotaltotaltotaltotaltotal